CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ EPLUSI

Bring the Internet of Things to Life

Lắp đặt bộ cảm biến E-Sensor Slave THL giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng cho nhà nấm

Lắp đặt bộ cảm biến E-Sensor Slave CO2 giám sát nồng độ CO2 cho nhà nấm

Liên hệ EPLUSI