CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ EPLUSI

Bring the Internet of Things to Life

Lắp đặt hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng, nhiệt độ - độ ẩm - EC trong vườn hoa Cam Ly - Đà Lạt

Lắp đặt bộ trung tâm E-Sensor Master

Lắp đặt cảm biến E-Sensor Slave

Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm - EC trong đất E-Sensor Slave SME

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng E-Sensor Slave THL

Đầu cảm biến độ ẩm đất

Hướng dẫn sử dụng

Hệ thống tưới phun sương được bật tự động

Hoa được trồng trong nhà kính

Liên hệ EPLUSI