CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ EPLUSI

Bring the Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị E-Sensor Aqua giám sát online qua Internet nhiệt độ, oxy hòa tan (DO), độ pH, độ mặn, tiềm năng Oxy hóa khử (ORP) cho bể nuôi tôm siêu thâm canh tại Cửa Tùng - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Tham khảo giải pháp sản phẩm tại đây: Brochure E-Sensor Aqua

Bể nuôi được thiết kế cho 8 tấm tôm thương phẩm, nước bể nuôi được bơm trực tiếp từ nước biển vào với độ mặn giao động từ 15‰ - 30‰.

Bể nuổi tôm trong nhà lưới

Lắp đặt phao cảm biến E-Sensor Aqua

Pin năng lượng mặt trời cung cấp năng lượng cho thiết bị dưới hồ hoạt động

Lắp đặt bộ trung tâm E-Sensor Master

Biển cửa Tùng - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Video lắp đặt thiết bị

Liên hệ EPLUSI