CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ EPLUSI

Bring the Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị giám sát độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí qua smartphone và hệ thống điều khiển tưới tự động cho nhà kính ở Mỹ Tú - Sóc Trăng

Hình ảnh lắp đặt thiết bị

Lắp đặt bộ thiết bị trung tâm E-Sensor Master

Lắp đặt bộ cảm biến độ ẩm đất và nhiệt độ, độ ẩm không khí

Bộ cảm biến độ ẩm đất E-Sensor Slave SM

Bộ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí E-Sensor Slave TH

Hướng dẫn sử dụng thiết bị

Video hệ thống tưới

Liên hệ EPLUSI