CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ EPLUSI

Bring the Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm, độ dẫn điện EC trong đất qua smartphone và hệ thống điều khiển tưới tự động cho vườn cây ăn quả ở tỉnh Đồng Tháp

Lắp đặt thiết bị điều khiển trung tâm E-Sensor Master và E-Pump

Lắp đặt cảm biến nhiệt độ, độ ẩm đất, dinh dưỡng EC trong đất E-Sensor Slave SME

Lắp đặt bộ trung tâm E-Sensor Master và E-Pump

Lắp đặt bộ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, độ dẫn điện EC trong đất E-Sensor Slave SME

Liên hệ EPLUSI