CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ EPLUSI

Bring the Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm, độ dẫn điện trong đất online qua Internet cho các đồng nông sản lớn, trồng dứa, đậu bắp, xoài quy mô lớn ở Tây Ninh

Hình ảnh lắp đặt trên cánh đồng trồng dứa

Lắp đặt thiết bị trên khu trồng xoài

Lắp đặt trên cánh đồng trồng đậu bắp


Liên hệ EPLUSI