CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ EPLUSI

Bring the Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất và điều khiển tưới tự động cho vườn trồng rau trong nhà kính ở Thạnh Trị - Sóc Trăng

Lắp đặt bộ thiết bị trung tâm E-Sensor Master

Lắp đặt cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm không khí E-Sensor Slave TH

Lắp đặt cảm biến độ ẩm đất E-Sensor Slave SME

Liên hệ EPLUSI