CÔNG TY CÔNG NGHỆ EPLUSI

Bring the Internet of Things to Life

 

Giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, nông độ CO2 cho nhà nấm qua Internet- điện thoại thông minh Smartphone