CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ EPLUSI

Bring the Internet of Things to Life

E-Sensor® IoT Software

E-SENSOR® IOT SOFTWARE - PHẦN MỀM E-SENSOR® IOT

E-SENSOR® Wireless Sensor Monitoring Notification and Control systems

Phần mềm E-Sensor IoT hỗ trợ trên nền tảng Mobile Apps Android/iOS trên điện thoại, máy tính bảng và giao diện Web trên PC, laptop.

 • Hỗ trợ Web Portal tại địa chỉ: https://iot.eplusi.net

 • Hỗ trợ ứng dụng trên Android và iOS Available on

Hệ thống phần mềm E-Sensor IoT do Eplusi phát triển kết nối với hệ thống cảm biến cho phép người dùng giám sát, điều khiển và trích xuất dữ liệu trực tuyến trên nền tảng di động (mobile apps) Android/iOS và hỗ trợ giám sát, điều khiển, trích xuất dữ liệu trên nền tảng Web trên máy tính PC hoặc laptop.

Các chức năng của ứng dụng (Apps) Android/iOS

 1. Giám sát thông số cảm biến từ hệ thống cảm biến E-Sensor gửi về.
 2. Gửi lệnh điều khiển xuống bộ thiết bị trung tâm E-Sensor Master và bộ điều khiển không dây E-Sensor Control để điều khiển thiết bị từ xa.
 3. Kết nối với thiết bị trung tâm E-Sensor Master qua sóng Wi-fi để cấu hình cài đặt:
 • Cấu hình kết nối Internet qua Wi-fi/GRPS hoặc chế độ offline.
 • Cài đặt số điện thoại gửi tin nhắn SMS cảnh báo.
 • Cài đặt ngưỡng thông số cảm biến cảnh báo.
 • Cà đặt chu kỳ gửi dữ liệu.
 • Cài đặt chế độ điều khiển thiết bị tự động theo thông số cảm biến.
 • Cài đặt chế độ điều khiển từ xa.
 1. Trích xuất dữ liệu cảm biến trực tuyến theo khoản thời gian tự chọn ra file Excel *.xlsx
 2. Vẽ biểu đồ trực tuyến thông số cảm biến theo thời gian.
 3. Quản lý nhiều tài khoản hệ thống cảm biến khác nhau.

Các chức năng của nền tảng web https://iot.eplusi.net

 1. Quản lý nhiều hệ thống tài khoản đăng nhập người dùng.
 2. Quản lý thiết bị E-Sensor Master
 3. Giám sát thông số cảm biến từ bộ trung tâm E-Sensor Master gửi về.
 4. Vẽ biểu đồ thông số cảm biến theo thời gian.
 5. Gửi lệnh điều khiển xuống bộ thiết bị trung tâm E-Sensor Master và bộ điều khiển không dây E-Sensor Control.
 6. Xem nhật ký dữ liệu cảm biến trên giao diện web
 7. Trích xuất dữ liệu cảm biến ra file Excel.

Các gói dịch vụ phần mềm:

 1. Gói E-Sensor IoT Basic: Giám sát trên Apps (Android/iOS)
 2. Gói E-Sensor IoT Basic +: Giám sát và điều khiển trên Apps (Android/iOS)
 3. Gói E-Sensor IoT Standard: Giám sát và điều khiển trên Apps (Android/iOS) và Web
 4. Gói E-Sensor IoT Advanced: Giám sát và điều khiển trên Apps (Android/iOS) và Web
 5. Gói E-Sensor IoT Enterprise: Giám sát và điều khiển trên Apps (Android/iOS) và Web

Download Docmentation: E-Sensor IOT Software Comparison Guide

Liên hệ EPLUSI