CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ EPLUSI

Bring the Internet of Things to Life

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-SENSOR

E-SENSOR® USER'S GUIDE - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG E-SENSOR®

E-SENSOR® Wireless Sensor Monitoring Notification and Control Systems

Download Docmentation (Tài liệu): E-Sensor User's Guide

Tải ứng dụng (Apps) E-Sensor về điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Dùng điện thoại, máy tính bảng Apple tải về tại Appstore

Dùng điện thoại, máy tính bảng Android tải về tại Ch play

Liên hệ EPLUSI