CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ EPLUSI

Bring the Internet of Things to Life

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PORTAL E-SENSOR IOT

E-SENSOR® IOT WEB GUIDE - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB E-SENSOR® IOT

E-SENSOR® Wireless Sensor Monitoring Notification and Control Systems

Truy cập trang web E-SENSOR IOT Portal tại địa chỉ: https://iot.eplusi.net

Gõ địa chỉ lên trình duyệt web: chrome, firefox hoặc IE,… (giao diện chỉ hỗ trợ trên máy tính PC/Laptop không hỗ trợ mobile web, trên điện thoại sử dung Apps).


Download Docmentation: E-Sensor IOT Web Guide

Liên hệ EPLUSI