CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ EPLUSI

Bring the Internet of Things to Life

Latest News
E-Sensor® Slave Wale
E-SENSOR ® SLAVE WALE DETECT WATER LEAK WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN PHÁT HIỆN RÒ RỈ NƯỚC KHÔNG DÂY E-SENSOR SLAVE WALE Phiên bản Model: EPS-R03-WL : E-Sensor ® Slave Wale sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-WL : E-Sensor ® Slave Wale sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Bộ cảm biến phát hiện rò rỉ nước không dây E-Sensor ® Slave Wale (Detect Water Leak) giám sát rò rỉ nước hoặc các chất lỏng dẫn điện từ máy lạnh, từ cửa sổ,… cho phòng server, trạm Base, tầng h…
E-Sensor® Go
E-SENSOR ® GO - MONITOR TEMPERATURE AND HUMIDITY, GNSS SENSOR THIẾT BỊ GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM, ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GNSS E-SENSOR GO Phiên bản: 1. E-Sensor Go TH, Model: EPS-SG4-H2 , Phiên bản 2 đầu dò cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm, định vị toàn cầu. 2. E-Sensor Go TH, Model: EPS-SG4-H1 , Phiên bản 1 đầu dò cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm, định vị toàn cầu. 3. E-Sensor Go T, Model: EPS-SG4-T2 , Phiên bản 2 đầu dò cảm biến đo nhiệt độ, định vị toàn cầu. …
E-Sensor® Slave AC3P
E-SENSOR ® SLAVE AC3P WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA KHÔNG DÂY E-SENSOR SLAVE AC3P Phiên bản Model: EPS-R03-3P : E-Sensor ® Slave AC3P sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-3P : E-Sensor ® Slave AC3P sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Bộ cảm biến đo dòng điện xoay chiều không dây E-Sensor ® Slave AC3P cho phép giám dòng điện tiêu thụ của thiết bị, máy móc trong nhà máy hoặc nơi làm việc để xác định được dòng điện sử dụng cụ thể theo thờ…
E-Sensor® Slave AC1P
E-SENSOR ® SLAVE AC1P WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 PHA KHÔNG DÂY E-SENSOR SLAVE AC1P Phiên bản Model: EPS-R03-1P : E-Sensor ® Slave AC1P sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-1P : E-Sensor ® Slave AC1P sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Bộ cảm biến đo dòng điện xoay chiều không dây E-Sensor ® Slave AC1P cho phép giám dòng điện tiêu thụ của thiết bị, máy móc trong nhà máy hoặc nơi làm việc để xác định được dòng điện sử dụng cụ thể theo thờ…
E-Sensor® Master 5
E-SENSOR ® MASTER 5 WIRELESS GATEWAYS - BỘ THIẾT BỊ TRUNG TÂM E-SENSOR MASTER 5 Phiên bản Model: EPS-R03-M5 : E-Sensor® Master giám sát sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-M5 : E-Sensor® Master giám sát sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Bộ thiết bị trung tâm E-Sensor ® Master 5 cho phép kết nối với các cảm biến E-Sensor Slave PXM qua sóng không dây trên tần số 433Mhz để thu thập dữ liệu từ các cảm biến gửi về. Khoảng cách truyền nhận từ bộ trung tâm tới các cảm …
E-Sensor® Slave EC Pro
E-SENSOR ® SLAVE EC PRO WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN EC KHÔNG DÂY - E-SENSOR SLAVE EC PRO Phiên bản Model: EPS-RP3-EC : E-Sensor ® Slave Slave EC Pro sóng RF433Mhz Model: EPS-LP3-EC : E-Sensor ® Slave Slave EC Pro sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Thông số cảm biến hiển thị trên phần mềm: Bộ cảm biến không dây E-Sensor ® Slave EC Pro cho phép đo nhiệt độ - độ dẫn điện EC trong dung dịch, giúp giáp sát chất lượng dung dịch …
E-Sensor® Slave EC
E-SENSOR ® SLAVE EC WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN KHÔNG DÂY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN EC - E-SENSOR SLAVE EC Phiên bản Model: EPS-R03-EC : E-Sensor ® Slave Slave EC sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-EC : E-Sensor ® Slave Slave EC sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Thông số cảm biến hiển thị trên phần mềm: Bộ cảm biến không dây E-Sensor ® Slave EC cho phép đo nhiệt độ - độ dẫn điện EC trong dung dịch, giúp giáp sát chất lượng dung dịch hoặc nước sau xử lý.…
E-Sensor® Slave PH Pro
E-SENSOR ® SLAVE PH PRO WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN KHÔNG DÂY ĐO ĐỘ PH E-SENSOR SLAVE PH PRO Phiên bản Model: EPS-RP3-S6 : E-Sensor ® Slave Slave pH Pro sóng RF433Mhz Model: EPS-LP3-S6 : E-Sensor ® Slave Slave pH Pro sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Thông số cảm biến hiển thị trên phần mềm: Bộ cảm biến không dây E-Sensor ® Slave pH Pro cho phép đo độ pH dung dịch và nước, sử dụng cảm biến công nghiệp, độ bền, độ chính xác cao. Cảm biến đo …
E-Sensor® Go T
E-SENSOR ® GO T - MONITOR TEMPERATURE, GNSS SENSOR THIẾT BỊ GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ, ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GNSS E-SENSOR GO T Phiên bản: 1. E-Sensor Go T, Model: EPS-SG4-T2 , Phiên bản 2 đầu dò cảm biến đo nhiệt độ, định vị toàn cầu. 2. E-Sensor Go T, Model: EPS-SG4-T1 , Phiên bản 1 đầu dò cảm biến đo nhiệt độ, định vị toàn cầu. Mô tả chung Sơ đồ kết nối: Biểu đồ thông số cảm biến trên phần mềm: Bộ thiết bị cảm biến E-Se…
E-Sensor® Go TH
E-SENSOR ® GO TH - MONITOR TEMPERATURE AND HUMIDITY, GNSS SENSOR THIẾT BỊ GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM , ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GNSS E-SENSOR GO TH Phiên bản: 1. E-Sensor Go TH, Model: EPS-SG4-H2 , Phiên bản 2 đầu dò cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm, định vị toàn cầu. 2. E-Sensor Go TH, Model: EPS-SG4-H1 , Phiên bản 1 đầu dò cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm, định vị toàn cầu. Mô tả chung Sơ đồ kết nối: Biểu đồ thông số cảm biến trên phần mềm:…
E-Sensor® Storage Mini T
E-SENSOR ® STORAGE MINI T - MONITOR TEMPERATURE SENSOR THIẾT BỊ GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ - E-SENSOR STORAGE MINI T Phiên bản: 1. E-Sensor Storage Mini T, Model: EPS-S04-T1 , Phiên bản 1 đầu dò cảm biến đo nhiệt độ. Mô tả chung Biểu đồ thông số cảm biến trên phần mềm: Bộ thiết bị cảm biến E-Sensor ® Storage Mini T phiên bản đo nhiệt độ, có hai ngõ kết nối cảm biến nhiệt độ phiên bản tiêu chuẩn, cung cấp giải pháp cho phép người …
E-Sensor® Storage Mini TH
E-SENSOR ® STORAGE MINI TH - MONITOR TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR THIẾT BỊ GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM E-SENSOR STORAGE MINI TH Phiên bản: 1. E-Sensor Storage Mini TH, Model: EPS-S04-H1 , Phiên bản 1 đầu dò cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm. Mô tả chung Biểu đồ thông số cảm biến trên phần mềm: Bộ thiết bị cảm biến E-Sensor ® Storage Mini TH phiên bản đo nhiệt độ, độ ẩm, có hai ngõ kết nối cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, cung cấp g…
E-Sensor® Storage T
E-SENSOR ® STORAGE T - MONITOR TEMPERATURE, POWER, OPEN/CLOSE DOOR SENSOR THIẾT BỊ GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ, PHÁT HIỆN MẤT ĐIỆN, ĐÓNG/MỞ CỬA E-SENSOR STORAGE T Phiên bản: 1. E-Sensor Storage T, Model: EPS-S03-T2 , Phiên bản 2 đầu dò cảm biến đo nhiệt độ, giám sát mất điện, giám sát đóng mở cửa và cảnh báo qua còi. 2. E-Sensor Storage T, Model: EPS-S03-T1 , Phiên bản 1 đầu dò cảm biến đo nhiệt độ, giám sát mất điện, giám sát đóng mở cửa và cảnh báo qua c…
E-Sensor® Storage TH
E-SENSOR ® STORAGE TH - MONITOR TEMPERATURE AND HUMIDITY, POWER, OPEN/CLOSE DOOR SENSOR THIẾT BỊ GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM, PHÁT HIỆN MẤT ĐIỆN, ĐÓNG MỞ CỬA E-SENSOR STORAGE TH Phiên bản: 1. E-Sensor Storage TH, Model: EPS-S03-H2 , Phiên bản 2 đầu dò cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm, giám sát mất điện, giám sát đóng mở cửa và cảnh báo qua còi. 2. E-Sensor Storage TH, Model: EPS-S03-H1 , Phiên bản 1 đầu dò cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm, giám sát mất điện,…
E-Sensor® Aqua TPD
E-SENSOR ® AQUA TPD WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN ĐO NHIỆT ĐỘ, PH, DO TRONG NƯỚC E-SENSOR AQUA TPD Phiên bản Model: EPS-R03-TPD : E-Sensor ® Aqua TPD sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-TPD : E-Sensor ® Aqua TPD sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Bộ cảm biến không dây E-Sensor ® Aqua TPD bao gồm các cảm biến đo nhiệt độ - pH – DO trong nước, giám sát chất lượng nước trong ao nuôi thủy sản (tôm, cá,…), chất lượng nước trong nhà máy công nghiệp,….. Cảm biến công n…
E-Sensor® Aqua
E-SENSOR ® AQUA WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN ĐO NHIỆT ĐỘ, PH, DO, Độ mặn, ORP TRONG NƯỚC E-SENSOR AQUA Phiên bản Model: EPS-R03-AQU : E-Sensor ® Aqua sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-AQU : E-Sensor ® Aqua sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Bộ cảm biến không dây E-Sensor® Aqua bao gồm các cảm biến đo nhiệt độ - pH – ORP – DO – độ mặn trong nước, giám sát chất lượng nước trong ao nuôi thủy sản (tôm, cá,…), chất lượng nước trong nhà máy công nghiệp,…. Thiết bị…
E-Sensor® Master Aqua
E-SENSOR ® MASTER AQUA WIRELESS GATEWAYS - BỘ THIẾT BỊ TRUNG TÂM E-SENSOR MASTER AQUA Tải Catalogue giới thiệu sản phẩm E-Sensor Aqua tại đây: Brochure E-Sensor Aqua Phiên bản Model: EPS-R03-M4 : E-Sensor® Master Aqua giám sát - cảnh báo sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-M4 : E-Sensor® Master Aqua giám sát - cảnh báo sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Thông tin hiển thị trên màn hình LCD bộ trung tâm: Bộ thiết bị trung tâm E-Sensor ® …
E-Sensor® Master 2
E-SENSOR ® MASTER 2 WIRELESS GATEWAYS - BỘ THIẾT BỊ TRUNG TÂM E-SENSOR MASTER 2 Phiên bản Model: EPS-R03-M2 : E-Sensor® Master giám sát - cảnh báo sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-M2 : E-Sensor® Master giám sát - cảnh báo sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Thông tin hiển thị trên màn hình LCD bộ trung tâm: Bộ thiết bị trung tâm E-Sensor ® Master 2 cho phép kết nối với các cảm biến qua sóng không dây trên tần số 433Mhz để thu thập dữ liệu từ c…
E-Sensor® Slave O2
E-SENSOR ® SLAVE O2 WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN KHÔNG DÂY ĐO NỒNG ĐỘ OXY E-SENSOR SLAVE O2 Phiên bản Model: EPS-R03-O2 : E-Sensor ® Slave O2 sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-O2 : E-Sensor ® Slave O2 sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Thông số cảm biến trên phần mềm: Bộ cảm biến không dây E-Sensor ® Slave O2 giám sát nồng độ Oxy trong không khí xung quanh bạn, văn phòng làm việc, tòa nhà, trường học, ngoài trời. Chip cảm biến xuất xứ An…
E-Sensor® Slave Light
E-SENSOR ® SLAVE LIGHT WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN ÁNH SÁNG KHÔNG DÂY E-SENSOR SLAVE L Phiên bản Model: EPS-R03-SL : E-Sensor ® Slave L Standard sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-SL : E-Sensor ® Slave L Standard sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Thông số cảm biến hiển thị trên phần mềm: Bộ cảm biến ánh sáng E-Sensor ® Slave L cho phép giám sát ánh sáng bên trong phòng và ngoài trời độ chính xác cao, đáp ứng quang phổ mắt người, dãy đo rộng, đo đượ…
E-Sensor® Slave CO2 PRO
E-SENSOR ® SLAVE CO2 PRO WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN KHÔNG DÂY ĐO NỒNG ĐỘ CO2 E-SENSOR SLAVE CO2 PRO Phiên bản Model: EPS-RP3-S5 : E-Sensor ® Slave CO2 Pro sóng RF433Mhz Model: EPS-LP3-S5 : E-Sensor ® Slave CO2 Pro sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Thông số cảm biến trên phần mềm: Bộ cảm biến không dây E-Sensor ® Slave CO2 Pro giám sát nồng độ CO2 trong phòng thí nghiệm, trường học, nhà máy. Chip cảm biến xuất xứ Đức, tuổi thọ dài, độ bền…
E-SENSOR® MASTER AIR - MONITOR AIR QUALITY ONLINE
E-SENSOR® MASTER AIR - MONITOR AIR QUALITY ONLINE THIẾT BỊ GIÁM SÁT - CẢNH BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ ONLINE QUA INTERNET Phiên bản Model: EPS-M03-AIR : E-Sensor ® Master AIR (nhiệt độ - độ ẩm - CO2 - PM2.5 - Điểm sương) Mô tả chung Thiết bị cảm biến E-Sensor ® Master AIR đo các thông số trong môi trường không khí: nhiệt độ - độ ẩm – CO2 – bụi PM2.5 – điểm sương. Ứng dụng giám sát chất lượng không khí trong văn phòng, tòa nhà, nhà máy công nghiệp, …
E-SENSOR® SLAVE T200
E-SENSOR ® SLAVE T200 WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÂY E-SENSOR SLAVE T200 ỨNG DỤNG ĐO NHIỆT ĐỘ TRONG CÁC LÒ NƯỚNG - MÁY SẤY CÔNG NGHIỆP Phiên bản Model: EPS-R03-T1 : E-Sensor ® Slave T200 sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-T1 : E-Sensor ® Slave T200 sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Thông số cảm biến trên phần mềm: Bộ cảm biến nhiệt độ không dây E-Sensor ® Slave T200 giám sát nhiệt độ không khí, chất lỏng, độ bền, độ chính…
E-SENSOR® SLAVE TH Hi-End PRO
E-SENSOR ® SLAVE TH Hi-End PRO WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM KHÔNG DÂY TRONG MÔI TRƯỜNG ÁP SUẤT CAO - E-SENSOR SLAVE TH HI-END PRO Phiên bản Model: EPS-RP3-S1 : E-Sensor ® Slave TH Hi-end Pro sóng RF433Mhz Model: EPS-LP3-S1 : E-Sensor ® Slave TH Hi-end Pro sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Thông số cảm biến trên giao diện phần mềm: Bộ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí E-Sensor ® Slave TH Hi-End Pro được thiết kế đo nhiệt…
E-SENSOR® MASTER SME
E-SENSOR ® MASTER SME SENSOR - BỘ CẢM BIẾN GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM - EC TRONG ĐẤT E-SENSOR MASTER SME Phiên bản Model: EPS-M03-SME : E-Sensor® Master SME giám sát (nhiệt độ, độ ẩm, độ dẫn điện EC trong đất) - cảnh báo - điều khiển Mô tả chung Thông tin hiển thị trên màn hình LCD E-SENSOR MASTER SME: Bộ thiết bị cảm biến E-Sensor ® Master SME cho phép theo dõi trực tuyến 24/24h qua Smartphone/PC thông số nhiệt độ - độ ẩm – độ dẫn điện E…
E-SENSOR® AQUA GATEWAY - MONITOR SURFACE WATER QUALITY ONLINE
E-SENSOR® AQUA GATEWAY - MONITOR SURFACE WATER QUALITY ONLINE THIẾT BỊ GIÁM SÁT - CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TRÊN SÔNG ONLINE QUA INTERNET Phiên bản Model: EPS-GA4-AQU : E-Sensor ® Aqua Gateway (Độ mặn – pH – DO – ORP – nhiệt độ - mức nước) Model: EPS-GA4-EPL : E-Sensor ® Aqua Gateway (Độ mặn – pH – mức nước) Model: EPS-GA4-EPD : E-Sensor ® Aqua Gateway (Độ mặn – pH – DO) Model: EPS-GA4-EDL : E-Sensor ® Aqua Gateway (Độ mặn – pH – DO – mức nước) …
E-Sensor® Slave PXM
E-SENSOR ® SLAVE PXM WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN ĐO TIỆM CẬN KHÔNG DÂY - E-SENSOR SLAVE PROXIMITY Phiên bản Model: EPS-RN3-P1 E-Sensor ® Slave PXM sóng RF433Mhz - Cảm biến NPN Model: EPS-RP3-P1 : E-Sensor ® Slave PXM sóng RF433Mhz - Cảm biến PNP Model: EPS-LN3-P1 : E-Sensor ® Slave PXM sóng Lora 433Mhz - Cảm biến NPN Model: EPS-LP3-P1 : E-Sensor ® Slave PXM sóng Lora 433Mhz - Cảm biến PNP Mô tả chung Bộ cảm biến tiệm cận không dây E-Sensor ®…
E-Sensor® Slave Sonic
E-SENSOR ® SLAVE SONIC WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN KHÔNG DÂY ĐO KHOẢNG CÁCH E-SENSOR SLAVE SONIC Phiên bản Model: EPS-R03-S9 : E-Sensor ® Slave Sonic sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-S9 : E-Sensor ® Slave Sonic sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Thông số mức nước hiển thị trên giao diện phần mềm. Bộ cảm biến nhiệt độ không dây E-Sensor ® Slave Sonic cho phép giám sát mức nước với độ chính xác cao, cảm biến mức nước theo nguyên lý siêu âm. Cảm biến…
E-Sensor® Slave Sora
E-SENSOR ® SLAVE SORA WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN ĐO BỨC XẠ MẶT TRỜI Phiên bản Model: EPS-R03-S8 : E-Sensor ® Slave Sora sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-S8 : E-Sensor ® Slave Sora sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Thông số cảm biến hiển thị trên phần mềm: Bộ cảm biến nhiệt độ không dây E-Sensor ® Slave Sora cho phép giám sát bức xạ mặt trời. Cảm biến kết nối với bộ trung tâm E-Sensor ® Master qua sóng không dây trên tần số 433Mhz để thu thập dữ…
E-SENSOR® WAREHOUSE
Monitoring And Warning Temperature And Humidity Multiple Measurement Points In Wide Space - Master To Slave Solution Giải Pháp Giám Sát Cảnh Báo Nhiệt Độ - Độ Ẩm Nhiều Điểm Trong Không Gian Rộng - Master To Slave Tải catalogue giới thiệu sản phẩm tại đây: >>Brochure E-Sensor Storage Xem dự án của chúng tôi >>Tại đây Nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm nhà xưởng, kho chứa hàng hóa, kho chứa nguyên liệu, phòng server, …
E-SENSOR® AQUA - MONITOR QUALITY WATER ONLINE
E-SENSOR® AQUA - MONITORING QUALITY WATER ONLINE HỆ THỐNG GIÁM SÁT - CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG NƯỚC THỦY SẢN QUA INTERNET Tải Catalogue giới thiệu sản phẩm E-Sensor Aqua tại đây: Brochure E-Sensor Aqua Tải hướng dẫn sử dụng E-Sensor Aqua tại đây: E-Sensor Aqua User's Guide ​ Hướng dẫn sử dụng nền tảng web: E-Sensor IoT Web Guide Mô tả chung Thông tin hiển thị trên màn hình LCD E-Sensor Aqua Hệ thống E-Sensor Aqua gồm 2 phần: T…
E-SENSOR® STORAGE
E-SENSOR ® STORAGE TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR THIẾT BỊ GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM TỰ ĐỘNG 2 KÊNH CHO KHO CHỨA HÀNG HÓA QUA SMARPHONE Thiết bị có 4 phiên bản: 1. E-Sensor Storage, Model: EPS-S03-T2 , Phiên bản nâng cao 2 đầu dò cảm biến đo nhiệt độ và tính năng giám sát mất điện, giám sát đóng mở cửa. 2. E-Sensor Storage, Model: EPS-SB3-T2 , Phiên bản tiêu chuẩn 2 đầu dò cảm biến đo nhiệt độ chỉ giám sát. 3. E-Sensor Storage, Model: EPS-S03-…
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB PORTAL E-SENSOR IOT
E-SENSOR ® IOT WEB GUIDE - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB E-SENSOR ® IOT E-SENSOR ® Wireless Sensor Monitoring Notification and Control Systems Truy cập trang web E-SENSOR IOT Portal tại địa chỉ: https://iot.eplusi.net Gõ địa chỉ lên trình duyệt web: chrome, firefox hoặc IE,… ( giao diện chỉ hỗ trợ trên máy tính PC/Laptop không hỗ trợ mobile web, t rên điện thoại sử dung Apps). Download Docmentation: E-Sensor IOT Web Guide …
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-SENSOR
E-SENSOR ® USER'S GUIDE - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG E-SENSOR ® E-SENSOR ® Wireless Sensor Monitoring Notification and Control Systems Download Docmentation (Tài liệu): E-Sensor User's Guide Tải ứng dụng (Apps) E-Sensor về điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Dùng điện thoại, máy tính bảng Apple tải về tại Appstore Dùng điện thoại, máy tính bảng Android tải về tại Ch play body{ -moz-user-select: none !important; -webkit-…
E-Sensor® IoT Software
E-SENSOR ® IOT SOFTWARE - PHẦN MỀM E-SENSOR ® IOT E-SENSOR ® Wireless Sensor Monitoring Notification and Control systems Phần mềm E-Sensor IoT hỗ trợ trên nền tảng Mobile Apps Android/iOS trên điện thoại, máy tính bảng và giao diện Web trên PC, laptop. Hỗ trợ Web Portal tại địa chỉ: https://iot.eplusi.net Hỗ trợ ứng dụng trên Android và iOS Available on Hệ thống phần mềm E-Sensor…
E-Sensor® Hydroponics
E-SENSOR ® HYDROPONICS WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN ĐO NHIỆT ĐỘ, PH, EC TRONG DUNG DỊCH E-SENSOR HYDROPONICS Sản phẩm ngừng sản xuất Phiên bản Model: EPS-R03-S7 : E-Sensor ® Slave Hydroponics sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-S7 : E-Sensor ® Slave Hydroponics sóng Lora 433Mhz Đề xuất chuyển qua sản phẩm: E-Sensor Slave EC: https://eplusi.net/product/e-sensor-slave-ec Hoặc E-Sensor Slave EC Pro: https://…
E-Sensor® Slave pH
E-SENSOR ® SLAVE PH WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN KHÔNG DÂY ĐO ĐỘ PH E-SENSOR SLAVE PH Phiên bản Model: EPS-R03-S6 : E-Sensor ® Slave Slave pH sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-S6 : E-Sensor ® Slave Slave pH sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Thông số cảm biến hiển thị trên phần mềm: Bộ cảm biến không dây E-Sensor ® Slave pH cho phép đo độ pH trong đất và thực phẩm. Cảm biến đo độ pH trong ngành thực phẩm như cà rau, quả, v.v để phát hiện thời…
E-Sensor® Slave CO2
E-SENSOR ® SLAVE CO2 WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN KHÔNG DÂY ĐO NỒNG ĐỘ CO2 E-SENSOR SLAVE CO2 Phiên bản Model: EPS-R03-S5 : E-Sensor ® Slave CO2 sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-S5 : E-Sensor ® Slave CO2 sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Thông số cảm biến trên phần mềm: Bộ cảm biến không dây E-Sensor ® Slave CO2 giám sát nồng độ CO2 trong không khí xung quanh bạn, văn phòng làm việc, tòa nhà, trường học, ngoài trời. Chip cảm biến xuất xứ Anh, tuổi…
E-Sensor® Slave SME
E-SENSOR ® SLAVE SME WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, EC TRONG ĐẤT E-SENSOR SLAVE SME Phiên bản Model: EPS-R03-S4 : E-Sensor ® Slave SME sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-S4 : E-Sensor ® Slave SME sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Thông số cảm biến hiển thị trên phần mềm: Bộ cảm biến không dây E-Sensor ® Slave SME cho phép theo dõi nhiệt độ - độ ẩm – độ dẫn điện EC trong đất, dựa vào nhiệt độ - độ ẩm đất đo được phục vụ c…
E-Sensor® Slave THL
E-SENSOR ® SLAVE THL WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, ÁNH SÁNG KHÔNG DÂY E-SENSOR SLAVE THL Phiên bản Model: EPS-RS3-S3 : E-Sensor ® Slave THL Standard sóng RF433Mhz Model: EPS-LS3-S3 : E-Sensor ® Slave THL Standard sóng Lora 433Mhz Model: EPS-RH3-S3 : E-Sensor ® Slave THL Hi-end sóng RF433Mhz Model: EPS-LH3-S3 : E-Sensor ® Slave THL Hi-end sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Thông số cảm biến hiển thị trên phần mềm: …
E-Sensor® Slave T
E-SENSOR ® SLAVE T WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÂY E-SENSOR SLAVE T Phiên bản Model: EPS-R03-S2 : E-Sensor ® Slave T sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-S2 : E-Sensor ® Slave T sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Thông số cảm biến trên phần mềm: Bộ cảm biến nhiệt độ không dây E-Sensor ® Slave T cho phép giám sát nhiệt độ không khí, chất lỏng độ bền, độ chính xác cao. Cảm biến kết nối với bộ trung tâm E-Sensor ® Master qua sóng k…
E-Sensor® Slave TH
E-SENSOR ® SLAVE TH WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM KHÔNG DÂY E-SENSOR SLAVE TH Phiên bản Model: EPS-RS3-S1 : E-Sensor ® Slave TH Standard sóng RF433Mhz Model: EPS-LS3-S1 : E-Sensor ® Slave TH Standard sóng Lora 433Mhz Model: EPS-RH3-S1 : E-Sensor ® Slave TH Hi-end sóng RF433Mhz Model: EPS-LH3-S1 : E-Sensor ® Slave TH Hi-end sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Thông số cảm biến trên giao diện phần mềm: Bộ cảm biến nh…
E-Sensor® Control
E-SENSOR ® CONTROL WIRELESS CONTROL - BỘ ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY E-SENSOR CONTROL Phiên bản Model: EPS-R03-C4 : E-Sensor ® Control sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-C4 : E-Sensor ® Control sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Thông tin trạng thái bộ control hiển thị trên màn hình bộ trung tâm: Bộ thiết bị điều khiển không dây E-Sensor ® Control có 04 ngõ ra relay riêng biệt cho phép người dùng điều khiển từ xa trên ứng dụng di động E-Sensor ® I…
E-Sensor® Master 3
E-SENSOR ® MASTER 3 WIRELESS GATEWAYS - BỘ THIẾT BỊ TRUNG TÂM E-SENSOR MASTER 3 Phiên bản Model: EPS-R03-M3 : E-Sensor® Master giám sát - cảnh báo - điều khiển từ xa sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-M3 : E-Sensor® Master giám sát - cảnh báo - điều khiển từ xa sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Thông tin hiển thị trên màn hình LCD bộ trung tâm: Bộ thiết bị trung tâm E-Sensor ® Master 3 cho phép kết nối với các cảm biến qua sóng không dây trên …
Liên hệ EPLUSI