CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ EPLUSI

Bring the Internet of Things to Life

Internet of thing Products
E-Sensor® Slave Wale
E-SENSOR ® SLAVE WALE DETECT WATER LEAK WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN PHÁT HIỆN RÒ RỈ NƯỚC KHÔNG DÂY E-SENSOR SLAVE WALE Phiên bản Model: EPS-R03-WL : E-Sensor ® Slave Wale sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-WL : E-Sensor ® Slave Wale sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Bộ cảm biến phát hiện rò rỉ nước không dây E-Sensor ® Slave Wale (Detect Water Leak) giám sát rò rỉ nước hoặc các chất lỏng dẫn điện từ máy lạnh, từ cửa sổ,… cho phòng server, trạm Base, tầng h…
E-Sensor® Go
E-SENSOR ® GO - MONITOR TEMPERATURE AND HUMIDITY, GNSS SENSOR THIẾT BỊ GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM, ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GNSS E-SENSOR GO Phiên bản: 1. E-Sensor Go TH, Model: EPS-SG4-H2 , Phiên bản 2 đầu dò cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm, định vị toàn cầu. 2. E-Sensor Go TH, Model: EPS-SG4-H1 , Phiên bản 1 đầu dò cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm, định vị toàn cầu. 3. E-Sensor Go T, Model: EPS-SG4-T2 , Phiên bản 2 đầu dò cảm biến đo nhiệt độ, định vị toàn cầu. …
E-Sensor® Slave AC3P
E-SENSOR ® SLAVE AC3P WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA KHÔNG DÂY E-SENSOR SLAVE AC3P Phiên bản Model: EPS-R03-3P : E-Sensor ® Slave AC3P sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-3P : E-Sensor ® Slave AC3P sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Bộ cảm biến đo dòng điện xoay chiều không dây E-Sensor ® Slave AC3P cho phép giám dòng điện tiêu thụ của thiết bị, máy móc trong nhà máy hoặc nơi làm việc để xác định được dòng điện sử dụng cụ thể theo thờ…
E-Sensor® Slave AC1P
E-SENSOR ® SLAVE AC1P WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 PHA KHÔNG DÂY E-SENSOR SLAVE AC1P Phiên bản Model: EPS-R03-1P : E-Sensor ® Slave AC1P sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-1P : E-Sensor ® Slave AC1P sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Bộ cảm biến đo dòng điện xoay chiều không dây E-Sensor ® Slave AC1P cho phép giám dòng điện tiêu thụ của thiết bị, máy móc trong nhà máy hoặc nơi làm việc để xác định được dòng điện sử dụng cụ thể theo thờ…
E-Sensor® Master 5
E-SENSOR ® MASTER 5 WIRELESS GATEWAYS - BỘ THIẾT BỊ TRUNG TÂM E-SENSOR MASTER 5 Phiên bản Model: EPS-R03-M5 : E-Sensor® Master giám sát sóng RF433Mhz Model: EPS-L03-M5 : E-Sensor® Master giám sát sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Bộ thiết bị trung tâm E-Sensor ® Master 5 cho phép kết nối với các cảm biến E-Sensor Slave PXM qua sóng không dây trên tần số 433Mhz để thu thập dữ liệu từ các cảm biến gửi về. Khoảng cách truyền nhận từ bộ trung tâm tới các cảm …
E-Sensor® Slave EC Pro
E-SENSOR ® SLAVE EC PRO WIRELESS SENSOR - CẢM BIẾN ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN EC KHÔNG DÂY - E-SENSOR SLAVE EC PRO Phiên bản Model: EPS-RP3-EC : E-Sensor ® Slave Slave EC Pro sóng RF433Mhz Model: EPS-LP3-EC : E-Sensor ® Slave Slave EC Pro sóng Lora 433Mhz Mô tả chung Thông số cảm biến hiển thị trên phần mềm: Bộ cảm biến không dây E-Sensor ® Slave EC Pro cho phép đo nhiệt độ - độ dẫn điện EC trong dung dịch, giúp giáp sát chất lượng dung dịch …
Liên hệ EPLUSI