CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ EPLUSI

Bring the Internet of Things to Life

Latest News
Ứng dụng cảm biến E-Sensor trong Nông nghiệp thông minh
E-SENSOR ® WIRELESS SENSOR APPLICATIONS Các trường hợp sử dụng hệ thống cảm biến không dây E-Sensor của Eplusi trong lĩnh vực: Nông Nghiệp Các tài liệu sau cung cấp thông tin chi tiết về cách một số khách hàng của chúng tôi đang sử dụng cảm biến không dây E-Sensor để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải trong các ngành tương ứng của họ cụ thể là lĩnh vực Nông nghiệp. Tải Catalogue mô tả hệ thống ở đây: Catalogue E-Sensor Danh sách thiết bị cảm b…
Ứng dụng cảm biến E-Sensor trong nuôi trồng Thủy sản - Nguồn nước
E-SENSOR ® WIRELESS SENSOR APPLICATIONS Các trường hợp sử dụng hệ thống cảm biến không dây E-Sensor của Eplusi trong lĩnh vực: Thủy sản - Nguồn nước Các tài liệu sau cung cấp thông tin chi tiết về cách một số khách hàng của chúng tôi đang sử dụng cảm biến không dây E-Sensor để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải trong các ngành tương ứng của họ cụ thể là lĩnh vực Thủy sản, Nguồn nước. Tải Catalogue giới thiệu sản phẩm E-Sensor Aqua tại đây: >> Br…
Ứng dụng cảm biến E-Sensor trong Giám sát - Điều khiển - Quản lý nhà máy công nghiệp
E-SENSOR ® WIRELESS SENSOR APPLICATIONS Các trường hợp sử dụng hệ thống cảm biến không dây E-Sensor của Eplusi trong lĩnh vực: Giám sát - Điều khiển - Quản lý nhà máy công nghiệp Các tài liệu sau cung cấp thông tin chi tiết về cách một số khách hàng của chúng tôi đang sử dụng cảm biến không dây E-Sensor để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải trong các ngành tương ứng của họ cụ thể là lĩnh vực Giám sát, điều khiển, quản lý nhà máy công nghiệp. Tải catalog…
Ứng dụng cảm biến E-Sensor trong Lưu trữ - Bảo quản
E-SENSOR ® WIRELESS SENSOR APPLICATIONS Các trường hợp sử dụng hệ thống cảm biến không dây E-Sensor của Eplusi trong lĩnh vực: Lưu trữ - Bảo quản Các tài liệu sau cung cấp thông tin chi tiết về cách một số khách hàng của chúng tôi đang sử dụng cảm biến không dây E-Sensor để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải trong các ngành tương ứng của họ cụ thể là lĩnh vực Lưu trữ, Bảo quản. Tải catalogue giới thiệu sản phẩm tại đây : >>Brochure E-Sensor Stor…
Ứng dụng cảm biến E-Sensor trong Chế biến - Sản xuất
E-SENSOR ® WIRELESS SENSOR APPLICATIONS Các trường hợp sử dụng hệ thống cảm biến không dây E-Sensor của Eplusi trong lĩnh vực: Chế biến - Sản xuất Các tài liệu sau cung cấp thông tin chi tiết về cách một số khách hàng của chúng tôi đang sử dụng cảm biến không dây E-Sensor để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải trong các ngành tương ứng của họ cụ thể là lĩnh vực Chế biến, Sản xuất. Tải catalogue giới thiệu sản phẩm tại đây : >>Brochure E-Sensor St…
Ứng dụng cảm biến E-Sensor trong Giám sát chất lượng không khí và môi trường làm việc
E-SENSOR ® WIRELESS SENSOR APPLICATIONS Các trường hợp sử dụng hệ thống cảm biến không dây E-Sensor của Eplusi trong lĩnh vực: Giám sát chất lượng không khí và môi trường làm việc Các tài liệu sau cung cấp thông tin chi tiết về cách một số khách hàng của chúng tôi đang sử dụng cảm biến không dây E-Sensor để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải trong các ngành tương ứng của họ cụ thể là lĩnh vực Giám sát chất lượng không khí và môi trường làm việc. Tải cat…
Cung cấp thiết bị Cảm biến E-Sensor IoT cho phòng thí nghiệm - Phòng thực hành Trường Đại học - Cao Đẵng
E-SENSOR ® WIRELESS SENSOR APPLICATIONS Các trường hợp sử dụng hệ thống cảm biến không dây E-Sensor của Eplusi trong lĩnh vực: Cung Cấp Thiết Bị Cảm Biến Iot Cho Phòng Thí Nghiệm – Phòng Thực Hành Các Trường Đại Học, Cao Đẵng Các tài liệu sau cung cấp thông tin chi tiết về cách một số khách hàng của chúng tôi đang sử dụng cảm biến không dây E-Sensor để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải trong các ngành tương ứng của họ cụ thể là lĩnh vực Cung Cấp Thiết Bị Cảm Biến I…
Ứng dụng cảm biến E-Sensor trong Dịch vụ và Vận Tải
E-SENSOR ® WIRELESS SENSOR APPLICATIONS Các trường hợp sử dụng hệ thống cảm biến không dây E-Sensor của Eplusi trong lĩnh vực: Dịch vụ và Vận tải Các tài liệu sau cung cấp thông tin chi tiết về cách một số khách hàng của chúng tôi đang sử dụng cảm biến không dây E-Sensor để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải trong các ngành tương ứng của họ cụ thể là lĩnh vực Dịch vụ và Vận tải. Tải catalogue giới thiệu sản phẩm tại đây : >>Brochure E-Sensor Sto…
Liên hệ EPLUSI