Bring Internet of Things to Life

Tư vấn giải pháp

Để cung cấp giải pháp IoT hiệu quả đến với khách hàng. Eplusi sẽ tư vấn cho khách hàng theo 2 dạng như sau:

  1. Khách hàng triển khai thiết bị quy mô lớn, có thể đến khảo sát được. Eplusi hoặc các đối tác được Eplusi chỉ định sẽ đến trực tiếp khảo sát và lên phương án giải pháp cho khách hàng.
  2. Khách hàng có nhu cầu thiết bị số lượng ít, điều kiện ở xa chi phí đi lại cao: Eplusi sẽ nhận các yêu cầu cụ thể của khách hàng dưới dạng biểu mẫu bên dưới:

BẢNG KHẢO SÁT THÔNG TIN LẮP ĐẶT