Bring Internet of Things to Life

Tư vấn giải pháp

Để cung cấp giải pháp IoT hiệu quả đến với khách hàng. Eplusi sẽ tư vấn cho khách hàng theo 2 dạng như sau:

  1. Những nơi triển khai quy mô thiết bị lớn, có thể đi khảo sát được. Eplusi hoặc các đối tác của Eplusi được chỉ định sẽ đến trực tiếp khảo sát và lên phương án giải pháp cho khách hàng.
  2. Khách hàng có nhu cầu thiết bị số lượng ít, điều kiện ở xa chi phí đi lại cao: Eplusi sẽ nhận các yêu cầu cụ thể của khách hàng về:

BẢNG KHẢO SÁT THÔNG TIN LẮP ĐẶT