Bring Internet of Things to Life

E-Sensor Storage

Thiết bị giám sát nhiệt độ – độ ẩm

Bộ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, phát hiện mất điện, phát hiện đóng/mở cửa

Bộ cảm biến cảm biến nhiệt độ, phát hiện mất điện, phát hiện đóng/mở cửa