Bring Internet of Things to Life

Nông nghiệp thông minh

Các trường hợp sử dụng hệ thống cảm biến không dây E-Sensor của Eplusi trong lĩnh vực: Nông Nghiệp

Tải Brochure giới thiệu sản phẩm E-Sensor Agriculture tại đây: >>Brochure E-Sensor Agriculture

Tải Catalog mô tả ứng dụng: >>E-Sensor Applications Note

Tải Catalog sản phẩm E-Sensor: >>E-Sensor Catalog

Truy cập sản phẩm E-Sensor: >>Tại đây

Xem dự án >>Tại đây

Sơ đồ cảm biến trong nông nghiệp

1. Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, CO2 online. Điều khiển hệ thống tạo ẩm, quạt, phun sương tự động cho farm trồng: nấm rơm, nấm linh chi, …

Vấn đề:

Với các dự án trồng nấm quy mô lớn cần áp dụng công nghệ để kiểm soát môi trường nhà nấm tự động để đạt năng suất và hiệu quả nhất, tiết kiệm công lao động và giảm thất thoát. Nhà trồng nấm cần kiểm soát các thông số: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, khí CO2, đồng thời điều khiển hệ thống tạo ẩm, quạt hút để đảm bảo điều kiện sinh trưởng tốt nhất cho nấm.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm ánh sáng, khí CO2, điều khiển tự động, điều khiển từ xa hệ thống tạo ẩm, quạt hút. Sử dụng các thiết bị:

E-Sensor Slave THL: Cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng.

E-Sensor Slave L: Cảm biến giám sát ánh sáng không dây.

E-Sensor Slave CO2: Cảm biến giám sát nồng độ CO2.

E-Sensor Master 3: Bộ điều khiển trung tâm để điều khiển từ xa, điều khiển tự động hệ thống tạo ẩm, quạt hút, đèn.

E-Sensor Control: Bộ điều khiển không dây mở rộng ngõ điều khiển khi cần điều khiển nhiều thiết bị.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý hệ thống cảm biến trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, điều khiển từ xa, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần. Phần mềm giúp quản lý môi trường nhà nấm quy mô lớn.

2. Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm ánh sáng, độ ẩm đất, EC trong đất, nhiệt độ đất, pH đất online. Điều khiển tưới tự động, quạt, hệ thống tưới nhỏ giọt cho farm trồng rau hữu cơ

Vấn đề:

Với các dự án trồng rau, quả trong nhà kính quy mô lớn cần áp dụng công nghệ để kiểm soát môi trường tự động để đạt năng suất, tiết kiệm công lao động. Nhà kính cần kiểm soát các thông số, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ – độ ẩm – độ dẫn điện trong đất, pH đất, điều khiển hệ thống tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới phun sương, quạt hút để đảm bảo điều kiện sinh trưởng tốt cho cây trồng.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm ánh sáng, nhiệt độ – độ ẩm – độ dẫn điện trong đất, pH đất, điều khiển tự động, điều khiển từ xa hệ thống tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới phun sương, quạt hút gió. Sử dụng các thiết bị:

E-Sensor Slave THL: Cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng.

E-Sensor Slave SME: Cảm biến giám sát nhiệt độ – độ ẩm – độ dẫn điện EC trong đất.

E-Sensor Slave pH: Cảm biến giám sát độ pH trong đất.

E-Sensor Master 3: Bộ điều khiển trung tâm để điều khiển thiết bị.

E-Sensor Control: Bộ điều khiển không dây mở rộng ngõ điều khiển.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, điều khiển từ xa, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần. Hệ thống phần mềm giúp quản lý kiểm soát môi trường hệ thống nhà trồng rau quy mô lớn.

3. Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ – pH – EC dung dịch online. Điều khiển hệ thống phun sương, quạt, hệ thống cắt nắng cho farm trồng rau thủy canh

Vấn đề:

Với các dự án trồng rau thủy canh quy mô lớn cần áp dụng công nghệ để kiểm soát môi trường tự động để đạt năng suất, tiết kiệm công lao động. Nhà trồng rau thủy canh cần kiểm soát các thông số, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, pH dung dịch, EC trong dung dịch, nhiệt độ dung dịch, điều khiển hệ thống tưới phun sương, quạt hút gió để đảm bảo điều kiện sinh trưởng tốt nhất cho cây trồng.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm ánh sáng, pH dung dịch, nhiệt độ – EC trong dung dịch, điều khiển tự động, điều khiển từ xa hệ thống tưới phun sương, quạt hút.
Sử dụng các thiết bị:

E-Sensor Slave THL: Cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng.

E-Sensor Slave EC/EC Pro: Cảm biến giám sát nhiệt độ – độ dẫn điện EC trong dung dịch.

E-Sensor Slave pH Pro: Cảm biến giám sát độ pH trong dung dịch.

E-Sensor Master 3: Bộ điều khiển trung tâm để điều khiển thiết bị.

E-Sensor Control: Bộ điều khiển không dây mở rộng ngõ điều khiển.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, điều khiển từ xa, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần. Hệ thống phần mềm giúp quản lý môi trường trang trại trồng rau thủy canh quy mô lớn.

4. Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ – độ ẩm – EC trong đất online. Điều khiển tưới phun sương, tưới nhỏ giọt cho vườn trồng hoa lan, hoa ly, hoa đồng tiền

Vấn đề:

Với các vườn trồng hoa (hoa lan, ly ly, hoa đồng tiền,…) cần áp dụng công nghệ để kiểm soát môi trường tự động để đạt năng suất cao, tiết kiệm công lao động. Nhà trồng hoa cần kiểm soát các thông số, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ – độ ẩm – EC trong đất, điều khiển hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun sương, đèn sưởi ấm để tạo kiện cho cây hoa sinh trưởng tốt nhất.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm ánh sáng, nhiệt độ – độ ẩm -EC trong đất, điều khiển tự động, điều khiển từ xa hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun sương, đèn sưởi ấm.
Sử dụng các thiết bị:

E-Sensor Slave THL: Cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng.

E-Sensor Slave SME: Cảm biến giám sát nhiệt độ – độ ẩm – độ dẫn điện EC trong đất.

E-Sensor Master 3: Bộ điều khiển trung tâm để điều khiển thiết bị.

E-Sensor Control: Bộ điều khiển không dây mở rộng ngõ điều khiển.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, điều khiển từ xa, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần. Hệ thống phần mềm giúp quản lý môi trường trang trại trồng hoa quy mô lớn.

5. Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm online. Điều khiển tưới phun sương cho nhà nuôi yến

Vấn đề:

Khách hàng có nhà nuôi chim yến quy mô lớn cần áp dụng công nghệ để kiểm soát môi trường tự động để đạt năng suất cao, tiết kiệm công lao động. Nhà nuôi chim yến cần kiểm soát các thông số, nhiệt độ, độ ẩm không khí, điều khiển hệ thống tưới phun sương để tạo kiện cho chim yến phát triển tốt nhất.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, điều khiển tự động, điều khiển từ xa hệ thống tưới phun sương. Sử dụng các thiết bị:

E-Sensor Slave TH: Cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm không dây.

E-Sensor Master 3: Bộ điều khiển trung tâm để điều khiển thiết bị.

E-Sensor Control: Bộ điều khiển không dây mở rộng ngõ điều khiển.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, điều khiển tự động, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần. Hệ thống phần mềm giúp quản lý nhà nuôi chim yến quy mô lớn.

6. Giám sát nhiệt độ, độ ẩm, độ ẩm đất online. Điều khiển tự động hệ thống tưới cho vườn nho Cardinal

Vấn đề:

Khách hàng có vườn nho Cardinal ở Nam Trung Bộ Việt Nam, nước ngọt ở đây khan hiếm, chủ yếu được lấy từ các con kênh/suối nên phải trữ nước tại ao để tưới. Vì thế cần sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước để đạt hiệu quả cao nhất.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ – độ ẩm trong đất và điều khiển tưới tự động theo thông số cảm biến độ ẩm đất đo được, thiết bị sẽ kích hoạt hệ thống tưới hoạt động, chỉ tưới khi độ ẩm đất thấp hơn yêu cầu, và sẽ ngắt khi độ ẩm đất đã đủ để giúp tiết kiệm nước hiệu quả nhất và giúp cây phát triển tốt. Sử dụng các thiết bị:

E-Sensor Slave TH: cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm không khí để biết được nhiệt độ có phù hợp với điều kiện ra hoa của cây nho.

E-Sensor Slave SME: cảm biến đo nhiệt độ – độ ẩm – độ dẫn điện EC trong đất được lắp tại nhiều điểm khác nhau trên vườn nho, sử dụng năng lượng mặt trời.

E-Sensor Master 3: Bộ trung tâm sẽ xử lý và gửi dữ liệu lên Internet qua Wifi hoặc qua mạng di động

E-Sensor Control: Bộ điều khiển không dây mở rộng ngõ điều khiển máy bơm.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, điều khiển từ xa, điều khiển tự động, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần. Người dùng có thể cài đặt chế độ tưới tự động theo ngưỡng độ ẩm đất trên bộ E-Sensor Master 3 hoặc giám sát độ ẩm đất online và điều khiển tưới từ xa qua ứng dụng trên Smartphone Android/iOS hoặc trên máy tính.

7. Giám sát độ ẩm đất online. Điều khiển tự động hệ thống tưới cho vườn cà phê

Vấn đề:

Khách hàng có vườn cà phê ở Tây Nguyên, với địa hình đồi núi, việc tưới tiêu rất khó khăn, nước ngọt hiếm, vì thế cần sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước để đạt hiệu quả cao nhất.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ – độ ẩm trong đất và điều khiển tưới tự động theo thông số cảm biến độ ẩm đất đo được, thiết bị sẽ kích hoạt hệ thống tưới hoạt động, chỉ tưới khi độ ẩm đất thấp hơn yêu cầu, và sẽ ngắt khi độ ẩm đất đã đủ để giúp tiết kiệm nước hiệu quả nhất và giúp cây phát triển tốt. Hệ thống gồm các cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm đất E-Sensor Slave SME được lắp tại nhiều điểm khác nhau trên vườn cà phê, sử dụng năng lượng mặt trời để thu thập dữ liệu độ ẩm đất, sau đó truyền dữ liệu về bộ trung tâm E-Sensor Master 3, bộ trung tâm sẽ xử lý và gửi dữ liệu lên Internet qua Wifi hoặc qua mạng di động. Người dùng có thể cài đặt chế độ tưới tự động theo ngưỡng độ ẩm đất trên bộ E-Sensor Master 3 hoặc giám sát độ ẩm đất online và điều khiển tưới từ xa qua ứng dụng trên điện thoại Android/iOS hoặc trên máy tính.

8. Giám sát nhiệt độ, độ ẩm, EC trong đất online. Điều khiển tưới cho cây ăn quả: Xoài, cam, quýt,…

Vấn đề:

Khách hàng có vườn trồng cam, xoài, quýt, cần áp dụng hệ thống tưới tự động cho cây ăn quả. Để áp dụng tưới tự động hiệu quả cho cây, cần giám sát nhiệt độ – độ ẩm – độ dẫn điện trong đất để có thể quản lý điều kiện đất khi nào cần tưới giúp tiết kiệm nước và giảm công lao động.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ – độ ẩm – độ dẫn điện trong đất online, và điều khiển tưới tự động, tưới từ xa qua điện thoại thông minh bằng cách sử dụng cảm biến E-Sensor Slave SME và Bộ điều khiển trung tâm E-Sensor Master 3 để giám sát nhiệt độ – độ ẩm – độ dẫn điện trong đất và điều khiển tưới tự động trên điện thoại thông minh và máy tính. Có thể phân tích dữ liệu, quản lý ở quy mô canh tác lớn. Hệ thống phần mềm ghi lại nhật ký dữ liệu cảm biến theo thời gian, có thể trích xuất thành file Excel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, thống kê, phân tích của khách hàng.

9. Giám sát nhiệt độ, độ ẩm, EC trong đất cho vườn trồng cây nông sản xuất khẩu (Khóm, xoài, đậu bắp, thanh long,…)

Vấn đề:

Khách hàng là công ty chuyên sản xuất, chế biến các loại trái cây rau củ, nông sản chất lượng cao của Việt Nam phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Công ty xây dựng chuỗi sản xuất nông sản quy mô lớn với hàng chục, hàng trăm hecta ở nhiều nơi khác nhau. Để quản lý việc sản xuất nông sản, công ty xây dựng phần mềm quản lý nông nghiệp trong đó có việc giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, nhiệt độ – độ ẩm – độ dẫn điện trong đất để có thể quản lý điều kiện khí hậu phục vụ việc phân tích và đưa ra giải pháp canh tác hiệu quả.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, nhiệt độ – độ ẩm – độ dẫn điện trong đất online, cung cấp API cho khách hàng có thể trích xuất dữ liệu từ các cảm biến về phần mềm quản lý và phân tích của khách hàng bằng cách sử dụng cảm biến E-Sensor Slave TH và Bộ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, độ dẫn điện trong đất E-Sensor Master SME để giám sát thông số của nhiều khu trồng khác nhau, giúp kiểm soát môi trường một cách liên tục trên điện thoại thông minh và máy tính. Có thể phân tích dữ liệu, quản lý ở quy mô canh tác lớn. Hệ thống phần mềm ghi lại nhật ký dữ liệu cảm biến theo thời gian, có thể trích xuất thành file Excel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, thống kê, phân tích, đánh giá của khách hàng.

10. Giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, mức nước, nhiệt độ – độ ẩm – EC trong đất cho canh tác lúa thông minh. Điều khiển bơm nước

Vấn đề:

Với việc nghiên cứu tạo ra môi trường canh tác lúa thông minh để thích ứng với biến đổi khí hậu, trong điều kiện xâm nhập mặn ngày càng trầm trọng dẫn đến việc nước ngọt ngày càng khan hiếm vào mùa khô. Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Công ty Eplusi xây dựng hệ thống công nghệ cảm biến không dây phục vụ việc canh tác lúa thông minh theo phương pháp tưới ngập khô xen kẽ (Alternate Wetting Drying).

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát cánh đồng lúa qua từ xa qua camera, giám sát nhiệt độ, độ ẩm ánh sáng, nhiệt độ – độ ẩm – độ dẫn điện trong đất, mức nước, điều khiển tự động, điều khiển từ xa hệ thống bơm nước vào ruộng lúa. Sử dụng các thiết bị:

E-Sensor Slave THL: Cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng dùng năng lượng mặt trời.

E-Sensor Slave SME: Cảm biến giám sát nhiệt độ – độ ẩm – độ dẫn điện EC trong đất dùng năng lượng mặt trời.

E-Sensor Slave SONIC: Cảm biến giám sát mức nước bằng sóng siêu âm dùng năng lượng mặt trời.

E-Sensor Master 3: Bộ điều khiển trung tâm để điều khiển máy bơm, camera.

Camera: Giám sát việc bơm nước và cánh đồng từ xa trên smartphone.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, điều khiển từ xa, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần. Tạo ra mô hình canh tác lúa thông minh trên phần mềm, giúp cải thiện điều kiện canh tác lúa trong mùa nắng ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

11. Điều khiển máy bơm từ xa qua điện thoại di động

Vấn đề:

Trong canh tác nông nghiệp, việc tưới tiêu diễn ra thường xuyên. Trong đó việc mở/tắt máy bơm diễn ra hàng ngày, tuy nhiên có nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành: máy bơm đặt xa nhà, hoặc bận đi công tác xa không thể bật tưới được.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp thiết bị điều khiển máy bơm tưới từ xa qua cuộc gọi hoặc tin nhắn SMS: E-Pump. Thiết bị không cần kết nối WiFi hoặc 3G, dễ dàng sử dụng cho người nông dân. Chỉ cần điện thoại có chức năng nghe gọi và nhắn tin là có thể sử dụng, không cần smartphone.