Bring Internet of Things to Life

E-Sensor Aqua

Thiết bị giám sát nguồn nước

Cảm biến đo nhiệt độ, độ mặn, pH, DO, ORP trong nước không dây