Bring Internet of Things to Life

Giám sát chất lượng không khí

Các trường hợp sử dụng hệ thống cảm biến không dây E-Sensor của Eplusi trong lĩnh vực: Giám sát chất lượng không khí và môi trường làm việc

Tải Catalog mô tả ứng dụng: >>E-Sensor Applications Note

Tải Catalog sản phẩm E-Sensor: >>E-Sensor Catalog

Truy cập sản phẩm E-Sensor: >>Tại đây

Xem dự án >>Tại đây

1. Giám sát bụi: PM2.5, CO2, nhiệt độ, độ ẩm không khí, điểm sương ngoài trời

Vấn đề:

Môi trường đô thị thành phố ngày càng ô nhiễm không khí, để giám sát các thông số môi trường và cảnh báo khi ngoài ngưỡng cho phép. Cũng nhưng ứng dụng công nghệ IoT vào thành phố thông minh.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát, cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm không khí, bụi PM2.5, điểm sương, CO2 online. Sử dụng thiết bị:

E-Sensor Master AIR: Bộ cảm biến tích hợp đo chất lượng không khí và truyền dữ liệu lên Internet qua wifi/GPRS.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần. Khi thông số thay đổi ngoài ngưỡng cho phép thiết bị sẽ gửi tin nhắn hoặc cảnh báo qua notification đến điện thoại khách hàng kịp thời. Hệ thống ghi lại nhật ký dữ liệu cảm biến theo thời gian, có thể trích xuất thành file Excel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, thống kê, phân tích của khách hàng. Hệ thống phần mềm giúp quản lý nhiều điểm đo chất lượng không khí cho thành phố lớn.

2. Giám sát nhiệt độ, độ ẩm, CO2, cho nhà máy nhuộm vải

Vấn đề:

Khách hàng là công ty nhuộm vải, sử dụng công nghệ nhuộm vải không sử dụng chất lỏng, công ty ứng dụng công nghệ nhuộm vải khô của hãng DyeCoo của Hà Lan, sử dụng khí CO2. Quá trình vận hành máy nhuộm có những rủi ro có thể xảy ra như rò rỉ khí CO2, gây nguy hiểm cho công nhân vận hành máy. Yêu cầu giám sát cảnh báo nồng độ CO2 trong không khí tại nơi làm việc để cảnh báo kịp thời qua tin nhắn SMS, còi báo để người quản lý và công nhân làm việc có biện pháp phòng tránh.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát, cảnh báo CO2 online. Sử dụng các thiết bị:

E-Sensor Slave CO2: Cảm biến giám sát nồng độ CO2 không dây.

E-Sensor Slave TH: Cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm không dây.

E-Sensor Master 2: Bộ điều khiển trung tâm nhận dữ liệu từ cảm biến.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần. Khi thông số thay đổi ngoài ngưỡng cho phép thiết bị sẽ gửi tin nhắn hoặc cảnh báo qua notification đến điện thoại khách hàng kịp thời. Hệ thống ghi lại nhật ký dữ liệu cảm biến theo thời gian, có thể trích xuất thành file Excel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, thống kê, phân tích của khách hàng.

3. Giám sát CO2, O2, nhiệt độ, độ ẩm cho hầm, công trường thi công

Vấn đề:

Các công trình được thi công ở điều kiện thiếu không khí như hầm chui, công trường nhà máy cần giám sát điều kiện môi trường làm việc của công nhân có đảm bảo theo quy định hay không? Cần giám sát các thông số môi trường như CO2, O2, nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng online để ghi lại nhật ký và cảnh báo khi các thông số môi trường vượt ngưỡng cho phép.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát, cảnh báo CO2, O2, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng online. Sử dụng các thiết bị:

E-Sensor Slave CO2: Cảm biến giám sát nồng độ CO2 không dây.

E-Sensor Slave O2: Cảm biến giám sát nồng độ O2 không dây.

E-Sensor Slave THL: Cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng không dây.

E-Sensor Master 2: Bộ điều khiển trung tâm nhận dữ liệu từ cảm biến.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần. Khi thông số thay đổi ngoài ngưỡng cho phép thiết bị sẽ gửi tin nhắn hoặc cảnh báo qua notification đến điện thoại khách hàng kịp thời. Hệ thống ghi lại nhật ký dữ liệu cảm biến theo thời gian, có thể trích xuất thành file Excel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, thống kê, phân tích của khách hàng. Hệ thống phần mềm giúp quản lý môi trường thi công.

4. Giám sát bụi PM2.5, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, O2, CO2, tiếng ồn nơi làm việc

Vấn đề:

Các công ty nhà máy lớn chuyên sản xuất các sản phẩm xuất khẩu cần đảm bảo môi trường làm việc của nhân viên phải đáp ứng được tiêu chuẩn quy định. Các thông số nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, CO2, O2, tiếng ồn, bụi PM2.5 luôn phải trong ngưỡng cho phép để công nhận làm việc.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát, cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, CO2, O2, bụi PM2.5, tiếng ồn online. Sử dụng các thiết bị:

E-Sensor Slave CO2: Cảm biến giám sát nồng độ CO2 không dây.

E-Sensor Slave O2: Cảm biến giám sát nồng độ O2 không dây.

E-Sensor Slave THL: Cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng không dây.

E-Sensor Slave Noise: Cảm biến giám sát độ ồn không dây.

E-Sensor Master 2: Bộ điều khiển trung tâm nhận dữ liệu từ cảm biến.

E-Sensor Master AIR: Bộ cảm biến tích hợp đo chất lượng không khí và truyền dữ liệu lên Internet qua wifi/GPRS.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Miễn phí ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần.
Khi thông số thay đổi ngoài ngưỡng cho phép thiết bị sẽ gửi tin nhắn hoặc cảnh báo qua notification đến điện thoại khách hàng kịp thời. Hệ thống ghi lại nhật ký dữ liệu cảm biến theo thời gian, có thể trích xuất thành file Excel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, thống kê, phân tích của khách hàng. Hệ thống phần mềm giúp quản lý toàn bộ nhà máy với nhiều phân khu khác nhau, quản lý trên 1 hệ thống tài khoản.

5. Giám sát bụi: PM2.5, CO2, nhiệt độ, độ ẩm không khí, điểm sương ngoài trời

Vấn đề:

Môi trường đô thị thành phố ngày càng ô nhiễm không khí, để giám sát các thông số môi trường và cảnh báo khi ngoài ngưỡng cho phép. Cũng nhưng ứng dụng công nghệ IoT vào thành phố thông minh.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát, cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm không khí, bụi PM2.5, điểm sương, CO2 online. Sử dụng thiết bị:

E-Sensor Master AIR: Bộ cảm biến tích hợp đo chất lượng không khí và truyền dữ liệu lên Internet qua wifi/GPRS.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần. Khi thông số thay đổi ngoài ngưỡng cho phép thiết bị sẽ gửi tin nhắn hoặc cảnh báo qua notification đến điện thoại khách hàng kịp thời. Hệ thống ghi lại nhật ký dữ liệu cảm biến theo thời gian, có thể trích xuất thành file Excel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, thống kê, phân tích của khách hàng. Hệ thống phần mềm giúp quản lý nhiều điểm đo chất lượng không khí cho thành phố lớn.