Bring Internet of Things to Life

Phòng thí nghiệm – Phòng thực hành IoT

Các trường hợp sử dụng hệ thống cảm biến không dây E-Sensor của Eplusi trong lĩnh vực: Cung Cấp Thiết Bị Cảm Biến IoT Cho Phòng Thí Nghiệm – Phòng Thực Hành Các Trường Đại Học, Cao Đẵng

Tải Catalog mô tả ứng dụng: >>E-Sensor Applications Note

Tải Catalog sản phẩm E-Sensor: >>E-Sensor Catalog

Truy cập sản phẩm E-Sensor: >>Tại đây

Xem dự án >>Tại đây

1. Cung cấp thiết bị cảm biến IoT cho phòng thí nghiệm, phòng thực hành trường đại học, cao đẵng

Vấn đề:

Công nghệ IoT hoàn toàn mới tại Việt Nam, các trường Đại học, Cao Đẳng nghề đang muốn trang bị các thiết bị cảm biến IoT vào việc giảng dạy. Ở các khoa nông nghiệp, thủy sản, phòng thí nghiệm, phòng thực hành,… để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực này cho hiện tại và tương lai.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp nhiều loại cảm biến để phục vụ công tác giảng dạy. Sử dụng các thiết bị:

E-Sensor Master 2: Bộ điều khiển trung tâm nhận dữ liệu từ cảm biến.

E-Sensor Master 3: Bộ điều khiển trung tâm nhận dữ liệu từ cảm biến, điều khiển từ xa.

E-Sensor Master Aqua: Bộ điều khiển trung tâm nhận dữ liệu từ cảm biến E-Sensor Aqua

E-Sensor Slave TH: Cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm không dây.

E-Sensor Slave T: Cảm biến giám sát nhiệt độ không dây.

E-Sensor Slave T200: Cảm biến giám sát nhiệt độ không dây.

E-Sensor Slave THL: Cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng không dây.

E-Sensor Slave L: Cảm biến giám sát ánh sáng không dây.

E-Sensor Slave CO2: Cảm biến giám sát nồng độ CO2 không dây.

E-Sensor Slave CO2 Pro: Cảm biến giám sát nồng độ CO2 không dây.

E-Sensor Slave O2: Cảm biến giám sát nồng độ O2 không dây.

E-Sensor Slave SME: Cảm biến giám sát nhiệt độ – độ ẩm – độ dẫn điện EC trong đất không dây.

E-Sensor Slave PH: Cảm biến giám sát pH đất không dây.

E-Sensor Slave PH Pro: Cảm biến giám sát pH dung dịch không dây.

E-Sensor Slave EC: Cảm biến giám sát nhiệt độ, độ dẫn điện EC trong nước không dây.

E-Sensor Slave EC Pro: Cảm biến giám sát nhiệt độ, độ dẫn điện EC trong nước không dây.

E-Sensor AQUA: Cảm biến giám sát nhiệt độ, pH, ORP, DO, độ mặn không dây.

E-Sensor Slave SONIC: Cảm biến giám sát mức nước không dây.

E-Sensor Slave SORA: Cảm biến giám sát bức xạ mặt trời không dây.

E-Sensor Control: Thiết bị điều khiển không dây.

E-Sensor Master AIR: Cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm, bụi PM2.5, nồng độ CO2, điểm sương online.

E-Sensor Master SME: Cảm biến giám sát nhiệt độ – độ ẩm – độ dẫn điện EC trong đất online.

E-Sensor Master 5: Bộ trung tâm kết nối với cảm biến tiệm cận E-Sensor Slave PXM đếm sản phẩm trong dây chuyền công nghiệp

E-Sensor Slave PXM: Cảm biến tiệm cận, phát hiện vật thể và đếm sản phẩm trong dây chuyền công nghiệp.

E-Sensor Slave Wale: Cảm biến phát hiện rò rỉ nước không dây

E-Sensor Slave AC1P: Cảm biến giám sát dòng diện 1 pha

E-Sensor Slave AC3P: Cảm biến giám sát dòng điện 3 pha

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, điều khiển từ xa, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần.

Hệ thống cảm biến đi kèm, phần mềm, tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc so thể thiết kế thành các mô hình ứng dụng thực tế để giảng dạy cho sinh viên.