Bring Internet of Things to Life

Lưu trữ và Bảo quản

Các trường hợp sử dụng hệ thống cảm biến không dây E-Sensor của Eplusi trong lĩnh vực: Lưu trữ – Bảo quản

Tải Brochure giới thiệu sản phẩm tại đây: >>Brochure E-Sensor Storage

Tải Catalog mô tả ứng dụng: >>E-Sensor Applications Note

Tải Catalog sản phẩm E-Sensor: >>E-Sensor Catalog

Truy cập sản phẩm E-Sensor: >>Tại đây

Xem dự án >>Tại đây

1. Giám sát nhiệt độ, độ ẩm online cho kho chứa rượu nhập khẩu

Vấn đề:

Khách hàng là công ty có kho chứa rượu ngoại, rượu được chứa trong hầm với điều kiện nhiệt độ, độ ẩm bảo quản thích hợp. Khách hàng cần giám sát nhiệt độ, độ ẩm nhiều điểm trong kho để đảm bảo môi trường bảo quản rượu luôn ở điều kiện tốt nhất để duy trì chất lượng và thời hạn sử dụng của rượu, ngoài ra giúp phát hiện sớm các sự cố về thiết bị điều hòa nhiệt độ để kịp thời xử lí.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí online. Sử dụng các thiết bị:

E-Sensor Slave TH: Cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm không dây.

E-Sensor Master 2: Bộ điều khiển trung tâm nhận dữ liệu từ cảm biến.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần. Khi thông số thay đổi ngoài ngưỡng cho phép thiết bị sẽ gửi tin nhắn hoặc cảnh báo qua notification đến điện thoại khách hàng kịp thời. Hệ thống ghi lại nhật ký dữ liệu cảm biến theo thời gian, có thể trích xuất thành file Cxcel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, thống kê, phân tích của khách hàng. Hệ thống phần mềm giúp quản lý nhiệt độ, độ ẩm nhiều kho chứa rượu quy mô lớn.

2. Giám sát nhiệt độ, độ ẩm online cho kho chứa thực phẩm trong nhà máy

Vấn đề:

Khách hàng là công ty chế biến thực phẩm (bánh trứng, bánh chocolate,…) cần giám sát và cảnh báo nhiệt độ kho bảo quản nguyên liệu và thành phẩm để luôn đảm bảo nhiệt độ trong kho luôn ở điều kiện cho phép, cũng như cảnh báo trước khi các thiết bị tạo lạnh bị hư hỏng.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ online. Sử dụng thiết bị:

E-Sensor Stogare T: Thiết bị giám sát nhiệt độ không dây 2 ngõ cảm biến, có kết nối WiFi, GSM và khe cắm thẻ nhớ.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần. Khi thông số thay đổi ngoài ngưỡng cho phép thiết bị sẽ gửi tin nhắn hoặc cảnh báo qua notification đến điện thoại khách hàng kịp thời. Hệ thống ghi lại nhật ký dữ liệu cảm biến theo thời gian, có thể trích xuất thành file Cxcel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, thống kê, phân tích của khách hàng. Hệ thống phần mềm giúp quản lý nhiệt độ nhà máy sản xuất quy mô lớn.

3. Giám sát nhiệt độ, độ ẩm online cho kho chứa hóa chất

Vấn đề:

Khách hàng là công ty hoá chất hoặc công ty sản xuất có kho chứa hoá chất. Các hoá chất cần được bảo quản trong điều kiện thích hợp để tránh hư hỏng tốn kém nhiều chi phí. Công ty hoá chất cần giám sát, cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm online kho chứa hoá chất để đảm bảo môi trường lưu trữ luôn ổn định cũng như phát hiện sớm các trường hợp thiết bị điều hoà hoạt động không ổn định để xử lí.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm online. Sử dụng các thiết bị:

E-Sensor Slave TH: Cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm không dây.

E-Sensor Master 2: Bộ điều khiển trung tâm nhận dữ liệu từ cảm biến.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần. Khi thông số thay đổi ngoài ngưỡng cho phép thiết bị sẽ gửi tin nhắn hoặc cảnh báo qua notification đến điện thoại khách hàng kịp thời. Hệ thống ghi lại nhật ký dữ liệu cảm biến theo thời gian, có thể trích xuất thành file excel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, thống kê, phân tích của khách hàng. Hệ thống phần mềm giúp quản lý nhiệt độ, độ ẩm nhiều kho quy mô lớn.

4. Giám sát nhiệt độ, mất điện, đóng mở cửa, cảnh báo mất điện cho container đông lạnh

Vấn đề:

Khách hàng là công ty dịch vụ hàng hoá cung cấp kho lưu trữ dạng container tại các sân bay hoặc các kho chứa hàng quy mô lớn, yêu cầu của khách hàng các kho phải có thiết bị giám sát nhiệt độ, trạng thái nguồn điện, trạng thái đóng mở cửa kho online, có ghi lại nhật ký, cảnh báo khi có sự cố về nhiệt độ tránh hư hỏng hàng hoá lưu trữ, xuất được logfile quá trình lưu trữ hàng hoá.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ online. Sử dụng thiết bị: E-Sensor Stogare T: Thiết bị giám sát nhiệt độ không dây 2 ngõ cảm biến, có kết nối Wifi, GSM, giám sát trạng thái đóng mở cửa, giám sát trạng thái nguồn điện, có khe cắm thẻ nhớ ghi lại nhật ký nhiệt độ, các cảnh báo trong quá trình hoạt động.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần.

Khi thông số thay đổi ngoài ngưỡng cho phép thiết bị sẽ gửi tin nhắn hoặc cảnh báo qua notification đến điện thoại khách hàng kịp thời. Hệ thống phần mềm ghi lại nhật ký dữ liệu cảm biến theo thời gian, có thể trích xuất thành file Excel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, thống kê, phân tích của khách hàng. Hệ thống phần mềm giúp quản lý nhiều kho lưu trữ quy mô lớn.

5. Giám sát nhiệt độ, độ ẩm, mất điện, đóng mở cửa cho phòng máy chủ (server)

Vấn đề:

Khách hàng là công ty có phòng máy chủ để quản lý hệ thống phần mềm và công nghệ thông tin của công ty, phòng máy chủ luôn phải được duy trì ở nhiệt độ, độ ẩm thích hợp, cảnh báo khi nguồn điện mất, ghi lại nhật ký đóng mở cửa để máy chủ hoạt động tốt tránh ảnh hưởng lưu trữ dữ liệu.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm online. Sử dụng thiết bị:

E-Sensor Slave TH: Cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm không dây.

E-Sensor Master 2: Bộ điều khiển trung tâm nhận dữ liệu từ cảm biến.

E-Sensor Stogare TH: Thiết bị giám sát nhiệt độ không dây 2 ngõ cảm biến, có kết nối Wifi, GSM, giám sát trạng thái đóng mở cửa, giám sát trạng thái nguồn điện, có khe cắm thẻ nhớ ghi lại nhật ký hoạt động offline.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần.

Khi thông số thay đổi ngoài ngưỡng cho phép thiết bị sẽ gửi tin nhắn hoặc cảnh báo qua notification đến điện thoại khách hàng kịp thời. Hệ thống phần mềm ghi lại nhật ký dữ liệu cảm biến theo thời gian, có thể trích xuất thành file Excel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, thống kê, phân tích của khách hàng. Hệ thống phần mềm giúp quản lý môi trường các phòng server tại các công ty, cơ quan, bệnh viện, ngân hàng, đài phát thanh truyền hình,….

6. Giám sát nhiệt độ kho chứa vắc- xin, sinh phẩm

Vấn đề:

Khách hàng là công ty dược phẩm có kho chứa vắc-xin và sinh phẩm, cần giám sát và cảnh báo nhiệt độ kho để luôn đảm bảo nhiệt độ trong kho luôn ở điều kiện cho phép, cũng như cảnh báo khi các thiết bị tạo lạnh bị hư hỏng. Đây là sản phẩm có giá trị lớn và quan trọng trong ngành y tế.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ online. Sử dụng thiết bị:

E-Sensor Stogare T: Thiết bị giám sát nhiệt độ không dây 2 ngõ cảm biến, có kết nối Wifi, GSM và khe cắm thẻ nhớ.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần.  Khi thông số thay đổi ngoài ngưỡng cho phép thiết bị sẽ gửi tin nhắn hoặc cảnh báo qua notification đến điện thoại khách hàng kịp thời. Hệ thống phần mềm ghi lại nhật ký dữ liệu cảm biến theo thời gian, có thể trích xuất thành file Excel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, thống kê, phân tích của khách hàng. Hệ thống phần mềm giúp quản lý nhiệt độ kho vắc-xin quy mô lớn.

7. Giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho chứa nguyên liệu cho nhà máy sản xuất dây cáp diện

Vấn đề:

Khách hàng là công ty sản xuất dây cáp điện có kho lưu trữ diện tích lớn, khách hàng cần giám sát nhiệt độ, độ ẩm nhiều điểm trong kho để đảm bảo môi trường bảo quản nguyên liệu đầu vào và thành phẩm đâu ra luôn ở điều kiện tốt nhất, ngoài ra giúp phát hiện sớm các sự cố về các bộ phận điều hòa nhiệt độ.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm online cho khách hàng bằng cách sử dụng cảm biến E-Sensor Slave TH kết hợp bộ điều khiển trung tâm E-Sensor Master 2 để giám sát nhiệt độ, độ ẩm giúp người quản lý có thể kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm nhiều điểm khác nhau trong kho một cách liên tục trên điện thoại thông minh và máy tính.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần. Khi nhiệt độ, độ ẩm thay đổi ngoài ngưỡng cho phép thiết bị sẽ gửi tin nhắn hoặc cảnh báo qua notification đến điện thoại khách hàng kịp thời. Hệ thống phần mềm ghi lại nhật ký dữ liệu cảm biến theo thời gian, có thể trích xuất thành file Excel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, thống kê, phân tích của khách hàng. Phần mềm giúp quản lý nhiều điểm đo của kho quy mô lớn.

8. Giám sát nhiệt độ, độ ẩm cho kho chứa nguyên liệu khoai tây làm snack, kẹo sigum,…

Vấn đề:

Khách hàng là công ty sản xuất thực phẩm, bánh kẹo. Đối với ngành thực phẩm việc lưu trữ và bảo quản rất quan trọng, khách hàng cần giám sát nhiệt độ, độ ẩm của kho chứa nguyên liệu trước khi sản xuất và thành phẩm sau khi sản xuất để luôn đảm bảo hàng hóa luôn được bảo quản tốt nhất, giảm hư hỏng và tiết kiệm chi phí.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm online cho khách hàng bằng cách sử dụng cảm biến E-Sensor Slave TH kết hợp bộ điều khiển trung tâm E-Sensor Master 2 để giám sát nhiệt độ, độ ẩm của nhiều kho bảo quản khác nhau, giúp người quản lý có thể kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm một cách liên tục trên điện thoại thông minh và máy tính.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần. Khi nhiệt độ, độ ẩm thay đổi ngoài ngưỡng cho phép thiết bị sẽ gửi tin nhắn hoặc cảnh báo qua notification đến điện thoại khách hàng kịp thời để đưa ra giải pháp xử lý. Hệ thống phần mềm ghi lại nhật ký dữ liệu cảm biến theo thời gian, có thể trích xuất thành file Excel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, thống kê, phân tích của khách hàng.

9. Giám sát nhiệt độ, độ ẩm cho nhà máy sản xuất thuốc thú y

Vấn đề:

Khách hàng là công ty sản xuất thuốc thú y. Đối với ngành thuốc thú y việc bảo quản thuốc sau khi sản xuất rất quan trọng, tránh hư hỏng khi môi trường thay đổi, vì thế cần giám sát nhiệt độ, độ ẩm các kho chứa thuốc một cách liên tục để luôn đảm bảo môi trường bảo quản luôn ở điều kiện tốt nhất.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm online cho khách hàng bằng cách sử dụng cảm biến E-Sensor Slave TH kết hợp bộ điều khiển trung tâm E-Sensor Master 2 để giám sát nhiệt độ, độ ẩm của nhiều kho bảo quản khác nhau, giúp người quản lý có thể kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm một cách liên tục trên điện thoại thông minh và máy tính.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, Xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần. Khi nhiệt độ, độ ẩm thay đổi ngoài ngưỡng cho phép thiết bị sẽ gửi tin nhắn hoặc cảnh báo qua notification đến điện thoại khách hàng kịp thời. Hệ thống phần mềm ghi lại nhật ký dữ liệu cảm biến theo thời gian, có thể trích xuất thành file Excel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, thống kê, phân tích của khách hàng.

10. Giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho chứa thành phẩm cho nhà máy sản xuất dép

Vấn đề:

Khách hàng là công ty sản xuất dép xốp đi biển EVA, dép sau khi sản xuất sẽ lưu trữ trong kho, trong quá trình bảo quản cần duy trì nhiệt độ, độ ẩm kho lưu trữ ổn định.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm online cho khách hàng bằng cách sử dụng cảm biến E-Sensor Slave TH kết hợp bộ điều khiển trung tâm E-Sensor Master 2 để giám sát nhiệt độ, độ ẩm giúp người quản lý có thể kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm nhiều điểm khác nhau trong kho một cách liên tục trên điện thoại thông minh và máy tính.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần. Khi nhiệt độ, độ ẩm thay đổi ngoài ngưỡng cho phép thiết bị sẽ gửi tin nhắn hoặc cảnh báo qua notification đến điện thoại khách hàng kịp thời. Hệ thống phần mềm ghi lại nhật ký dữ liệu cảm biến theo thời gian, có thể trích xuất thành file Excel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, thống kê, phân tích của khách hàng.

11. Giám sát nhiệt độ kho chứa kem nhập khẩu

Vấn đề:

Khách hàng có kho lạnh dữ trữ kem tươi sau khi nhập khẩu để cung cấp cho khách hàng của họ,  duy trì nhiệt độ trong kho lạnh ở mức -5oC đến -20oC để kem được bảo quản tốt nhất, không làm hư hỏng do nhiệt độ tăng đột ngột.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ cho khách hàng bằng cách sử dụng cảm biến E-Sensor Storage T để giám sát nhiệt độ của kho lạnh, giúp người dùng có thể kiểm soát nhiệt độ trong kho một cách liên tục trên điện thoại thông minh và máy tính. Giúp người dùng có thể điều chỉnh nhiệt độ kho luôn ở mức -5oC to -20oC.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần. Khi nhiệt độ thay đổi ngoài ngưỡng cho phép thiết bị sẽ gửi tin nhắn hoặc cảnh báo qua notification đến điện thoại khách hàng để kịp thời điều chỉnh. Hệ thống phần mềm ghi lại nhật ký dữ liệu của từng kho, có thể trích xuất thành file Excel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý quản lý, thống kê, phân tích của khách hàng.

12. Giám sát nhiệt độ kho lạnh chứa thủy hải sản đông lạnh

Vấn đề:

Khách hàng có kho lạnh dữ trữ đồ thủy sản sau khi chế biến để cung cấp cho khách hàng của họ, để luôn duy trì nhiệt độ trong kho ở mức -15oC to -20oC giúp thủy, hải sản được luôn tươi và không hư hỏng do nhiệt độ tăng đột ngột.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ cho khách hàng bằng cách sử dụng cảm biến E-Sensor Slave T kết hợp với bộ trung tâm E-Sensor Master 2 để tạo thành mạng cảm biến có thể giám sát nhiều điểm khác nhau trong kho để đảm bảo luôn duy trì nhiệt độ ở mức -15oC to -20oC. Giúp người dùng có thể điều chỉnh phần bố nhiệt độ trong kho. Khi nhiệt độ thay đổi ngoài ngưỡng cho phép thiết bị sẽ gửi tin nhắn hoặc cảnh báo qua notification đến điện thoại khách hàng để kịp thời điều chỉnh. Hệ thống phần mềm ghi lại nhật ký dữ liệu của từng kho, có thể trích xuất thành file Excel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, thống kê, phân tích của khách hàng.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần.

13. Quản lý nhiệt độ, độ ẩm cho công ty cho thuê kho vận

Vấn đề:

Khách hàng là công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển và cho thuê kho chứa hàng hóa, để đảm bảo hàng hóa được lưu trữ đúng nhiệt độ, độ ẩm như đã thỏa thuận với khách hàng, công ty phải cung cấp thông tin giám sát nhiệt độ online kho bãi cho khách hàng để giám sát. Nếu hàng hoá hư hỏng không do nguyên nhân khách quan, không xem lại được nhật ký nhiệt độ, độ ẩm của kho, công ty cung cấp dịch vụ kho phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm online. Sử dụng thiết bị:

E-Sensor Slave TH: Cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm không dây.

E-Sensor Master 2: Bộ điều khiển trung tâm nhận dữ liệu từ cảm biến.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần. Khi thông số thay đổi ngoài ngưỡng cho phép thiết bị sẽ gửi tin nhắn hoặc cảnh báo qua notification đến điện thoại khách hàng kịp thời. Hệ thống ghi lại nhật ký dữ liệu cảm biến theo thời gian, có thể trích xuất thành file Excel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, thống kê, phân tích của khách hàng. Hệ thống phần mềm giúp quản lý nhiều kho quy mô lớn.

14. Giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho hóa chất, kho vật tư, kho thành phẩm của nhà máy

Vấn đề:

Khách hàng là nhà máy sản xuất hàng điện tử, nhà máy có nhiều kho chứa hóa chất, kho vật tư thiết bị, kho thành phẩm sau sản xuất, các nhà máy được yêu cầu phải giám sát nhiệt độ, độ ẩm của các kho chưa để đảm bảo môi trường lưu trữ phù hợp giảm rủi ro hư hỏng, đồng thời phải cung cấp dữ liệu giám sát cho khach hàng của nhà máy.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm online. Sử dụng thiết bị:

E-Sensor Slave TH: Cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm không dây.

E-Sensor Master 2: Bộ điều khiển trung tâm nhận dữ liệu từ cảm biến.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần. Khi thông số thay đổi ngoài ngưỡng cho phép thiết bị sẽ gửi tin nhắn hoặc cảnh báo qua notification đến điện thoại khách hàng kịp thời. Hệ thống ghi lại nhật ký dữ liệu cảm biến theo thời gian, có thể trích xuất thành file Excel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, thống kê, phân tích của khách hàng. Hệ thống phần mềm giúp quản lý nhiều kho quy mô lớn.

15. Giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho chứa kim loại trong ngành công nghiệp phụ trợ

Vấn đề:

Khách hàng là Công ty cung ứng kim loại cho các ngành công nghiệp và công nghiệp phụ trợ với nhiều loại sản phẩm khác nhau như đồng và hợp kim đồng, nhôm và hợp kim nhôm, thép không gỉ (inox), thép dụng cụ, thép làm khuôn, thép dây, khuôn kéo dây, niken, thiếc,…  Khách hàng có nhiều chi nhánh khách nhau từ Hưng Yên đến TP. HCM, có nhiều kho chứa sản phẩm, các kho chứa kim loại cần duy trì nhiệt độ, độ ẩm ở mức cố định để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Giải pháp:

Công ty Eplusi sử dụng thiết bị E-Sensor Storage TH để thiết kế hệ thống, mỗi chi nhánh của khách hàng sẽ được lắp các thiết bị E-Sensor Storage TH tại các kho chứa sản phẩm khác nhau như: đồng, nhôm, thép, niken,…  để giám sát nhiệt độ, độ ẩm online của tất cả kho chứa tại nhiều chi nhánh khác nhau. 

Hệ thống phần mềm E-Sensor IoT trên điện thoại và máy tính có thể quản lý tất cả các thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm tại các kho chứa của tất cả chi nhánh trên 01 tài khoản phần mềm và cung cấp tài khoản riêng cho từng chi nhánh để quản lý khu vực riêng, thiết bị sẽ cảnh báo khi bất kỳ kho chứa nào không đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm lên phần mềm và còi cảnh báo tại chỗ để giúp phát hiện sớm, xử lý tránh hư hỏng hàng hóa.

16. Giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho chứa hàng công ty Logistic

Vấn đề:

Với kho chứa hàng hóa diện tích lớn, bao gồm các khu chứa hàng hóa ở nhiệt độ, độ ẩm thông thường và các khu chứa hàng hóa nhiệt độ thấp hoặc nhiệt độ âm. Cần giám sát nhiệt độ, độ ẩm chính xác, kịp thời, cảnh báo cho người quản lý biết khi có sự cố thay đổi nhiệt độ, độ ẩm để xử lý tránh làm hư hỏng hàng hóa.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm online. Sử dụng thiết bị:

Giải pháp hệ thống cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm online của Eplusi gồm các Bộ thiết bị trung tâm E-Sensor Master 2 và các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm E-Sensor Slave TH, các cảm biến đo nhiệt độ thấp và nhiệt độ âm E-Sensor Slave T gắn nhiều nơi trong kho lưu trữ để giám sát nhiệt độ, độ ẩm nhiều điểm khu khác nhau, từ đó bộ trung tâm thu thập dữ liệu từ các cảm biến và kết nối wifi để gửi dữ liệu về cloud server. 

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần. Khi thông số thay đổi ngoài ngưỡng cho phép thiết bị sẽ gửi tin nhắn hoặc cảnh báo qua notification đến điện thoại khách hàng kịp thời. Hệ thống ghi lại nhật ký dữ liệu cảm biến theo thời gian, có thể trích xuất thành file Excel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, thống kê, phân tích của khách hàng. Hệ thống phần mềm giúp quản lý nhiều kho quy mô lớn.