CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ EPLUSI

Bring the Internet of Things to Life

MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY E-SENSOR GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG QUA INTERNET

Ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao và nuôi trồng thủy sản

Ứng dụng trong giám sát kho lạnh

Dữ liệu thu thập từ cảm biến

Latest news

Liên hệ EPLUSI