Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt
  • Eplusi cung cấp dịch vụ lắp đặt thiết bị đến khách hàng toàn quốc. Việc lắp đặt có thể được Eplusi thực hiện trực tiếp hoặc do đối tác được Eplusi chỉ định thực hiện.
  • Chi phí, thời gian thực hiện lắp đặt tùy thuộc vào dự án, Eplusi sẽ thông báo cụ thể đến khách hàng trong báo giá.
  • Tất cả thiết bị, phần mềm do Eplusi cung cấp đều có hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn lắp đặt đính kèm. Khách hàng có thể nghiên cứu để tự lắp đặt. 
  • Với các dự án ở quy mô lớn, số lượng thiết bị triển khai nhiều, phương án lắp đặt phức tạp, khách hàng không có nhân sự, Eplusi đề xuất đến nơi lắp đặt khảo sát hoặc khách hàng cung cấp bản vẽ lắp đặt chi tiết, Eplusi sẽ lên phương án thông báo cụ thể đến khách hàng.
  • Với các dự án số lượng thiết bị triển khai ít, khách hàng ở xa, hoặc khách hàng có thể tự chủ động nhân sự lắp đặt, Eplusi khuyến khích khách hàng tự lắp đặt thiết bị theo tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật từ xa bởi Eplusi. Phương án này giúp khách hàng tiết kiệm chi phí cũng như chủ động thời gian thực hiện.