Bring Internet of Things to Life

Hiệu chuẩn

Các thiết bị cảm biến được Eplusi hiệu chuẩn trước khi cung cấp đến khách hàng, đảm bảo các thông số như đã cung cấp trong datasheet, trên website, trong báo giá, hợp đồng ký kết với khách hàng.

 

Ngoài ra Eplusi cung cấp các dịch vụ hiệu chuẩn có tính phí trong các trường hợp sau:

 

  1. Khách hàng có nhu cầu hiệu chuẩn thiết bị, lấy giấy chứng nhận của các cơ quan, đơn vị hiệu chuẩn được được cấp phép. Với trường hợp này khách hàng vui lòng cung cấp yêu cầu trước khi nhận báo giá hoặc trước khi ký hợp đồng. Ngoài ra sau mỗi 12 tháng giấy hiệu chuẩn thiết bị hết hạn, Eplusi sẽ cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn lại thiết bị cho khách hàng. Chi phí, thời gian hiệu chuẩn sẽ báo giá cụ thể trên từng thiết bị gửi đến khách hàng.
  2. Dịch vụ hiệu chuẩn lại thiết bị sau khi hết thời gian bảo hành. Eplusi cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn lại thiết bị cảm biến sau khi hết thời gian bảo hành. Thời gian khuyến cáo hiệu chuẩn lại thiết bị sau mỗi 12 tháng hoạt động. Thiết bị sẽ được khách hàng gửi đến công ty Eplusi, công ty sẽ hiệu chuẩn và gửi lại thiết bị cho khách hàng. Chi phí, thời gian hiệu chuẩn sẽ báo giá cụ thể trên từng thiết bị gửi đến khách hàng.
  3. Đối với các loại thiết bị có thời gian hiệu chuẩn <12 tháng, Eplusi sẽ khuyến cáo cụ thể khi báo giá đến khách hàng.