Bring Internet of Things to Life

Dịch vụ khác
 • Công ty Eplusi mong muốn cùng với khách hàng giải quyết thật nhiều vấn đề trong thực tế trên nền tảng công nghệ chúng tôi hiện có.
 • Ngoài các sản phẩm đang cung cấp, công ty Eplusi luôn luôn ghi nhận các yêu cầu thực tế của khách hàng, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, cũng như điều chỉnh cho phù hợp với từng ứng dụng.
 • Các sản phẩm của chúng tôi cung cấp đều được nghiên cứu, phát triển từ các nhu cầu thực tiễn của khách hàng đã được ứng dụng vào thực tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

 

 • Chúng tôi cung cấp thêm các giải pháp cho khác hàng có nhu cầu như mô tả bên dưới:

 

 • Giải pháp sản phẩm E-Sensor kết nối về hệ thống phần mềm máy chủ của khách hàng. 
  Xem tài liệu API giao tiếp: >> Tại đây

 

 • Giải pháp lấy dữ liệu cảm biến từ hệ thống máy chủ của Eplusi.
  Xem tài liệu API giao tiếp: >> Tại đây

 

 • Giải pháp giao tiếp với mạng cảm biến E-Sensor qua cổng RS485.
  Xem tài liệu API giao tiếp: >> Tại đây

 

 • Giải pháp tích hợp cảm biến mới dựa trên nền tảng công nghệ Eplusi hiện có.
  Liên hệ Eplusi để trao đổi chi tiết.