Bring Internet of Things to Life

Dịch vụ

Các trường hợp sử dụng hệ thống cảm biến không dây E-Sensor của Eplusi trong lĩnh vực: Dịch vụ 

Tải Catalog mô tả ứng dụng: >>E-Sensor Applications

Tải Catalog sản phẩm E-Sensor: >>E-Sensor Catalog

Tải brochure E-Sensor Storage: >>E-Sensor Storage Brochure

Xem dự án >>Tại đây

1. Giám sát nhiệt độ, độ ẩm cho không gian chuỗi quán cà phê

Vấn đề:

Khách hàng có chuỗi cửa hàng cà phê phòng lạnh với hàng trăm quán cà phê ở nhiều tỉnh thành. Mỗi quán có hệ thống máy điều hòa riêng, tuy nhiên một số quán có hệ thống điều hòa nhiệt độ quá lạnh, hoặc một số quán hệ thống máy điều hòa nhiệt độ quá nóng làm ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng, giảm đi chất lượng phục vụ của quán cà phê. Khách hàng có nhu cầu giám sát nhiệt độ, độ ẩm của mỗi quán cà phê và quản lý trên 1 hệ thống phần mềm, khi nhiệt độ của một quán cà phê quá ngưỡng sẽ cảnh báo trên phần mềm, người quản lý sẽ liên hệ với nhân viên quán cà phê đó để điều chỉnh lại nhiệt độ cho quán.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát, cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm online. Sử dụng các thiết bị:
E-Sensor Storage TH: Cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm không dây.

Tất cả cảm biến được quản lý trên phần mềm E-Sensor IoT với 1 tài khoản, có thể truy cập được từ máy tính qua giao diện web portal, truy cập từ App android/iOS. Khi thông số thay đổi ngoài ngưỡng cho phép thiết bị sẽ gửi tin nhắn hoặc cảnh báo qua notification đến điện thoại khách hàng kịp thời. Hệ thống ghi lại nhật ký dữ liệu cảm biến theo thời gian, có thể trích xuất thành file Excel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, thống kê, phân tích của khách hàng. Hệ thống phần mềm giúp quản lý nhiều hệ thống quán quy mô lớn.

2. Giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho lạnh, không gian cho chuỗi siêu thị

Vấn đề:

Khách hàng là chuỗi siêu thị. Để giảm thất thoát về việc bảo quản thực phẩm cũng như quản lý hệ thống điều hòa chung của không gian siêu thị. Vấn đề đặt ra là giám sát nhiệt độ của toàn bộ kho của mỗi siêu thị, không gian của siêu thị online, có tài khoản phần mềm quản lý chung của cả hệ thống siêu thị và tài khoản quản lý riêng của từng siêu thị.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát, cảnh báo nhiệt độ online. Sử dụng các thiết bị:

E-Sensor Storage T: Cảm biến giám sát nhiệt độ và truyền dữ liệu.

E-Sensor Slave T: Cảm biến giám sát nhiệt độ không dây.

E-Sensor Master 2: Bộ điều khiển trung tâm nhận dữ liệu từ cảm biến.

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần. Khi thông số thay đổi ngoài ngưỡng cho phép thiết bị sẽ gửi tin nhắn hoặc cảnh báo qua notification đến điện thoại khách hàng kịp thời. Hệ thống ghi lại nhật ký dữ liệu cảm biến theo thời gian, có thể trích xuất thành file Excel hoặc theo mẫu (template) để cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, thống kê, phân tích của khách hàng. Hệ thống phần mềm giúp quản lý nhiều siêu thị trên một hệ thống tài khoản.