Bring Internet of Things to Life

E-Sensor Master

Thiết bị trung tâm Master

Bộ thiết bị trung tâm (Giám sát – cảnh báo) Master 2 – Kết nối 4G

Bộ điều khiển trung tâm (giám sát-điều khiển) Master 3 – Kết nối 4G