CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ EPLUSI

Bring the Internet of Things to Life

Ứng dụng cảm biến E-Sensor trong nuôi trồng Thủy sản - Nguồn nước

E-SENSOR® WIRELESS SENSOR APPLICATIONS

Các trường hợp sử dụng hệ thống cảm biến không dây E-Sensor của Eplusi trong lĩnh vực: Thủy sản - Nguồn nước

Các tài liệu sau cung cấp thông tin chi tiết về cách một số khách hàng của chúng tôi đang sử dụng cảm biến không dây E-Sensor để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải trong các ngành tương ứng của họ cụ thể là lĩnh vực Thủy sản, Nguồn nước.

Tải Catalogue giới thiệu sản phẩm E-Sensor Aqua tại đây: >>Brochure E-Sensor Aqua

Danh sách thiết bị cảm biến E-Sensor Aqua: >>E-Sensor Aqua

Xem dự án >>Tại đây

1. Giám sát nhiệt độ, độ mặn, pH, ORP, DO cho ao nuôi tôm ngoài trời

Vấn đề:

Phương pháp lấy mẫu nước ao nuôi tôm truyền thống: 2 lần/ngày, sử dụng Test kit để đo.
Nhược điểm: việc đo đạc không thường xuyên, độ chính xác không cao nên khi diễn biến môi trường nước thay đổi không phát hiện kịp thời, khi phát hiện thì rủi ro thiệt hại cao.
Ngoài khi nuôi ở quy mô lớn có thể quản lý chính xác các thông số môi trường nước trên nhiều ao nuôi qua hệ thống phần mềm, giảm bớt nhân công, sai xót hoặc ảnh hưởng từ việc đo đạt khách quan, chủ quan của người.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp công nghệ cảm biến giúp người nuôi giám sát môi trường nước ao nuôi 24/24h trên điện thoại thông minh. Hệ thống cảm biến không dây E-Sensor Aqua giám sát 5 thông số(nhiệt độ, pH, DO, ORP, độ mặn) môi trường nước thuỷ sản qua Internet. Sử dụng thiết bị:
E-Sensor Aqua: Thiết bị giám sát 5 thông số môi trường nước thuỷ sản qua internet.
E-Sensor Master Aqua: Bộ trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ các cảm biến và gửi dữ liệu lên Internet.
Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, Xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần.
Cảnh báo diễn biến bất thường của môi trường nước kịp thời qua tin nhắn SMS.
Lưu trữ dữ liệu, xây dựng biểu đồ, truy xuất thông tin qua smartphone (hỗ trợ pc/laptop).
Nâng cao giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản.
Cung cấp dữ liệu nguồn nước sản xuất phục vụ xuất khẩu.
Hệ thống thích hợp ứng dụng ở quy mô lớn, quy mô nuôi công nghiệp.

2. Giám sát nhiệt độ, độ mặn, pH, ORP, DO cho ao nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà

Vấn đề:

Phương pháp lấy mẫu nước ao nuôi tôm truyền thống: 2 lần/ngày, sử dụng Test kit để đo
Nhược điểm: việc đo đạc không thường xuyên, độ chính xác không cao nên khi diễn biến môi trường nước thay đổi không phát hiện kịp thời, khi phát hiện thì rủi ro thiệt hại cao.
Ngoài khi nuôi ở quy mô lớn có thể quản lý chính xác các thông số môi trường nước trên nhiều ao nuôi qua hệ thống phần mềm, giảm bớt nhân công, sai xót hoặc ảnh hưởng từ việc đo đạt khách quan, chủ quan của người.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp công nghệ cảm biến giúp người nuôi giám sát môi trường nước ao nuôi 24/24h trên điện thoại thông minh. Hệ thống cảm biến không dây E-Sensor Aqua giám sát 5 thông số(nhiệt độ, pH, DO, ORP, độ mặn) môi trường nước thuỷ sản qua Internet. Sử dụng thiết bị:
E-Sensor Aqua: Thiết bị giám sát 5 thông số môi trường nước thuỷ sản qua internet.
E-Sensor Master Aqua: Bộ trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ các cảm biến và gửi dữ liệu lên Internet.
Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, Xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần.
Cảnh báo diễn biến bất thường của môi trường nước kịp thời qua tin nhắn SMS.
Lưu trữ dữ liệu, xây dựng biểu đồ, truy xuất thông tin qua smartphone (hỗ trợ pc/laptop).
Nâng cao giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản.
Cung cấp dữ liệu nguồn nước sản xuất phục vụ xuất khẩu.
Hệ thống thích hợp ứng dụng ở quy mô lớn, quy mô nuôi công nghiệp.

3. Giám sát nhiệt độ, DO cho bể nuôi tôm giống

Vấn đề:

Việc quản lý môi trường nước trong quá trình sản xuất tôm giống rất quan trọng, cần có hệ thống giám sát, cảnh báo nhiệt độ và oxy môi trường nước bể nuôi để kịp thời điều chỉnh môi trường phù hợp cho tôm phát triển, tránh thiệt hại.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp công nghệ cảm biến giúp người nuôi giám sát môi trường nước ao nuôi 24/24h trên điện thoại thông minh. Hệ thống cảm biến không dây E-Sensor Aqua giám sát 2 thông số(nhiệt độ, DO) môi trường nước, có thể hoạt động trong điều kiện độ mặn bể nuôi trên 30‰. Sử dụng thiết bị:
E-Sensor Aqua: Thiết bị giám sát 2 thông số môi trường nước thuỷ sản qua internet.
E-Sensor Master Aqua: Bộ trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ các cảm biến và gửi dữ liệu lên Internet.
Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, Xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần.
Cảnh báo diễn biến bất thường của môi trường nước kịp thời qua tin nhắn SMS.
Lưu trữ dữ liệu, xây dựng biểu đồ, truy xuất thông tin qua smartphone (hỗ trợ pc/laptop).
Hệ thống thích hợp ứng dụng ở quy mô lớn, quy mô nuôi công nghiệp.

4. Giám sát nhiệt độ, pH, ORP, DO, độ mặn cho ao nuôi cá tra

Vấn đề:

Phương pháp lấy mẫu nước ao nuôi cá truyền thống: 1 lần/ngày, sử dụng Test kit để đo
Nhược điểm: việc đo đạc không thường xuyên, độ chính xác không cao nên khi diễn biến môi trường nước thay đổi không phát hiện kịp thời, khi phát hiện thì rủi ro thiệt hại cao.
Ngoài khi nuôi ở quy mô lớn có thể quản lý chính xác các thông số môi trường nước trên nhiều ao nuôi qua hệ thống phần mềm, giảm bớt nhân công, sai xót hoặc ảnh hưởng từ việc đo đạt khách quan, chủ quan của người.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp công nghệ cảm biến giúp người nuôi giám sát môi trường nước ao nuôi 24/24h trên điện thoại thông minh. Hệ thống cảm biến không dây E-Sensor Aqua giám sát 5 thông số(nhiệt độ, DO, PH, ORP, độ mặn) môi trường nước thuỷ sản qua Internet. Sử dụng thiết bị:
E-Sensor Aqua: Thiết bị giám sát 5 thông số môi trường nước thuỷ sản qua internet.
E-Sensor Master Aqua: Bộ trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ các cảm biến và gửi dữ liệu lên Internet.
Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, Xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần.
Cảnh báo diễn biến bất thường của môi trường nước kịp thời qua tin nhắn SMS.
Lưu trữ dữ liệu, xây dựng biểu đồ, truy xuất thông tin qua smartphone (hỗ trợ pc/laptop).
Nâng cao giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản.
Cung cấp dữ liệu nguồn nước sản xuất phục vụ xuất khẩu.
Hệ thống thích hợp ứng dụng ở quy mô lớn, quy mô nuôi công nghiệp.

5. Giám sát nhiệt độ, pH, ORP, DO cho ao nuôi cá trê

Vấn đề:

Phương pháp lấy mẫu nước ao nuôi cá truyền thống: 1 lần/ngày hoặc đôi khi không có, sử dụng Test kit để đo hoặc gửi phòng thí nghiệm.
Nhược điểm: việc đo đạc không thường xuyên, độ chính xác không cao nên khi diễn biến môi trường nước thay đổi không phát hiện kịp thời, khi phát hiện thì rủi ro thiệt hại cao.
Ngoài khi nuôi ở quy mô lớn có thể quản lý chính xác các thông số môi trường nước trên nhiều ao nuôi qua hệ thống phần mềm, giảm bớt nhân công, sai xót hoặc ảnh hưởng từ việc đo đạt khách quan, chủ quan của người.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp công nghệ cảm biến giúp người nuôi giám sát môi trường nước ao nuôi 24/24h trên điện thoại thông minh. Hệ thống cảm biến không dây E-Sensor Aqua giám sát 4 thông số(nhiệt độ, pH, DO, ORP) môi trường nước thuỷ sản qua Internet. Sử dụng thiết bị:
E-Sensor Aqua: Thiết bị giám sát 4 thông số môi trường nước thuỷ sản qua internet.
E-Sensor Master Aqua: Bộ trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ các cảm biến và gửi dữ liệu lên Internet.
Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Giám sát và quản lý trên ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, Xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần.
Cảnh báo diễn biến bất thường của môi trường nước kịp thời qua tin nhắn SMS.
Lưu trữ dữ liệu, xây dựng biểu đồ, truy xuất thông tin qua smartphone (hỗ trợ pc/laptop).
Nâng cao giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản.
Cung cấp dữ liệu nguồn nước sản xuất phục vụ xuất khẩu.
Hệ thống thích hợp ứng dụng ở quy mô lớn, quy mô nuôi công nghiệp.

6. Giám sát nhiệt độ, độ mặn, DO, pH nước mặt trên sông

Vấn đề:

Hiện tại diễn biến xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nghiêm trọng, vì thế cần xây dựng hệ thống quan trắc độ mặn và các thông số khác online để giám sát, đưa ra dự báo kịp thời để thông tin đến cho người dân biết để điều chỉnh quá trình canh tác sản xuất nông nghiệp.

Giải pháp:

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giám sát độ mặn online qua máy tính hoặc smartphone để đưa ra các cảnh báo cho người dân canh tác lúa cũng như các ngành khác trong nông nghiệp. Thiết bị được lắp cùng trạm quan trắc mực nước thủy văn của đài thủy văn Nam Bộ tại Đại Ngãi – Sóc Trăng. Sử dụng thiết bị:
Cảm biến E-Sensor® Aqua Gateway đo chất lượng nước: bao gồm các cảm biến đo nhiệt độ - pH – ORP – DO – độ mặn – mức nước, giúp giám sát chất lượng nước mặt, nước đầu nguồn trên sông, ao, hồ, nuôi thủy sản (tôm, cá,…), nguồn nước trong công nghiệp .v.v. Thiết bị sử dụng cảm biến công nghiệp có tuổi thọ và độ bền cao, có thể hoạt động lâu dài trong môi trường nước mà không cần bảo trì, thay màn cảm biến.
Thiết bị E-Sensor® Aqua Gateway được tích hợp Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n), với hai chế độ kết nối Access Point và Client có thể chuyển đổi qua lại bằng nút nhấn. Với chế độ Access Point thiết bị E-Sensor® Aqua Gateway sẽ phát Wi-Fi để người dùng sử dụng Apps (ứng dụng) trên Smartphone kết nối vào cấu hình và cài đặt thiết bị. Với chế độ Client thiết bị E-Sensor® Aqua Gateway sẽ kết nối Internet gửi dữ liệu về máy chủ đám mây (cloud server).
E-Sensor® Aqua Gateway được trang bị kết nối mạng di động GSM/GPRS trên bốn băng tần theo chuẩn quốc tế với khe cắm MicroSIM. Cho phép thiết bị gửi tin nhắn SMS cảnh báo khi các thông số cảm biến vượt ngoài ngưỡng cho phép và khi thiết bị mất kết nối Internet. Ngoài ra ở những nơi không có kết nối Wi-Fi Internet, thiết bị được cấu hình sử dụng qua sóng di động GPRS để kết nối và gửi dữ liệu về máy chủ đám mây.
Màn hình LCD được tích hợp trên thiết bị E-Sensor® Aqua Gateway hiện thị các thông tin cài đặt, cường độ sóng Wi-Fi, GSM, trạng thái kết nối Internet, thông số cảm biến, thông tin cảnh báo. Ngoài ra Màn hình LCD còn cho phép người dùng theo dõi trực tiếp các thông số cảm biến khi thiết bị mất kết nối Internet.
Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT: Miễn phí ứng dụng Android/iOS/Web portal iot.eplusi.net, Xem dữ liệu online 24/24h, trích xuất file Excel, trích xuất biểu đồ, thời gian cập nhật dữ liệu: 2 phút/lần.

Liên hệ EPLUSI