Bring Internet of Things to Life

Lắp cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, nồng độ CO2 cho trại nấm sò Phú Yên

Lắp đặt bộ cảm biến E-Sensor Slave THL giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng cho nhà nấmLắp đặt bộ cảm biến E-Sensor Slave CO2 giám sát nồng độ CO2 cho nhà nấm