Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt cảm biến độ ẩm đất vườn rau tại Bến Tre

Lắp đặt cảm biến độ ẩm đất điều khiển tưới tự động cho vườn rau

Lắp đặt cảm biến độ ẩm đất E-Sensor Master SME 4G giám sát độ ẩm đất online và điều khiển tưới tự động theo độ ẩm đất cài đặt trước. Các vườn rau cần giám sát độ ẩm đất để xác định độ ẩm đất trên vườn rau để phục vụ tưới tự động nhằm tiết kiệm nước vào mùa khô nơi thiếu nước ngọt.

Hệ thống gồm:

Thiết bị giám sát độ ẩm đất E-Sensor Master SME 4G

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT giám sát từ xa trên điện thoại và máy tính.

Một số hình ảnh lắp đặt thiết bị