Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt cảm biến giám sát nhiệt độ, bức xạ mặt trời cho nhà sấy tại An Giang

Lắp đặt thiết bị cảm biến E-Sensor giám sát nhiệt độ, bức xạ mặt trời qua smartphone cho nhà sấy parapol (greenhouse solar dryer)

 

Hình ảnh nhà sấy nông sản sử dụng năng lượng mặt trời tự nhiên

Lắp đặt cảm biến nhiệt độ, bức xạ mặt trời

Cài đặt và chuyển giao sử dụng