Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt hệ thống cảm biến nhà kính trồng rau và cà chua ở Sóc Trăng

Lắp đặt bộ thiết bị E-Sensor cho nhà kính hữu cơ ở Sóc Trăng