Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt hệ thống cảm biến phục vụ canh tác lúa thông minh tại Vĩnh Long

Lắp đặt hệ thống cảm biến phục vụ canh tác lúa thông minh tại Vĩnh Long

 

Hệ thống cảm biến E-Sensor giúp giám sát cánh đồng lúa qua camera, điều khiển bơm nước cho cánh đồng bằng smartphone, giám sát mức nước, nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng của đồng ruộng từ xa trên smartphone. Tạo ra mô hình canh tác lúa thông minh trên phần mềm, giúp những nơi nhiễm mặn có thể vẫn canh tác lúa không cần nhiều nước.

Lắp đặt cảm biến không dây giám sát độ ẩm đất E-Sensor Slave SME – dùng năng lượng mặt trời

 

Lắp đặt cảm biến không dây giám sát mức nước E-Sensor Slave Wale
và cảm biến độ ẩm đất E-Sensor Slave SME – dùng năng lượng mặt trời

 

Lắp đặt cảm biến không dây giám sát mức nước E-Sensor Slave Wale
và cảm biến độ ẩm đất E-Sensor Slave SME
và cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng E-Sensor Slave THL – dùng năng lượng mặt trời

Lắp đặt máy bơm nước và đồng hồ đo lưu lượng nước

Lắp đặt bộ điều khiển trung tâm E-Sensor Master và tủ điện điều khiển

Lắp đặt camera giám sát cánh đồng lúa và máy bơm nước

Video lắp đặt hệ thống cảm biến trên cánh đồng lúa