Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt hệ thống cảm biến và thiết bị điều khiển nhà kính tại Sóc Trăng

Lắp đặt hệ thống cảm biến E-Sensor giám sát nhiệt độ, độ ẩm qua smartphoneLắp đặt bộ trung tâm E-Sensor Master

 

Lắp cảm biến E-Sensor Slave TH