Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt hệ thống cảm biến vườn hoa Cam Ly – Đà Lạt

Lắp đặt hệ thống cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng, nhiệt độ – độ ẩm – EC và điều khiển tưới tự động trong vườn hoa Cam Ly – Đà Lạt

Lắp đặt bộ trung tâm E-Sensor Master

 

Lắp đặt cảm biến E-Sensor Slave

Cảm biến nhiệt độ – độ ẩm – EC trong đất E-Sensor Slave SME

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng E-Sensor Slave THL

Đầu cảm biến độ ẩm đất

 

Hướng dẫn sử dụng

 

Hệ thống tưới phun sương được bật tự động

 

Hoa được trồng trong nhà kính