Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt hệ thống cảm biến vườn thanh long tại Chợ Gạo – Tiền Giang

Lắp đặt hệ thống cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ – độ ẩm đất cho vườn thanh long tại Chợ Gạo – Tiền Giang

 

Lắp đặt thiết bị bộ trung tâm E-Sensor Master, E-Sensor Slave THL giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng, E-Sensor Slave SME giám sát nhiệt độ – độ ẩm đất online qua Internet trên vườn cây thanh long 20000m2 tại Chợ Gạo – Tiền Giang.

Thiết bị cảm biến E-Sensor

 

Lắp đặt bộ trung tâm E-Sensor Master

 

Lắp đặt cảm biến E-Sensor Slave THL giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng, cảm biến E-Sensor Slave SME giám sát nhiệt độ – độ ẩm đất