Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt hệ thống giám sát môi trường nước thủy sản ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Lắp đặt hệ thống giám sát môi trường nước thủy sản ở Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Tải Catalogue giới thiệu sản phẩm E-Sensor Aqua tại đây: Brochure E-Sensor Aqua

 

Hình ảnh lắp đặt thiết bị cảm biến