Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho chứa rượu tại quận 7 – TP. Hồ Chí Minh

Lắp đặt hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho chứa rượu tại quận 7 – TP. Hồ Chí Minh

 

Tải catalogue giới thiệu sản phẩm tại đây: Brochure E-Sensor Storage

 

Hình ảnh lắp đặt thiết bị

Hình ảnh Bộ trung tâm E-Sensor Master 3

 

Hình ảnh Bộ cảm biến E-Sensor Slave TH

 

Hình ảnh Bộ cảm biến E-Sensor Slave TH