Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt hệ thống giám sát nhiệt độ kho chứa hàng hóa tại Thủ Đức – TP. HCM

Lắp đặt hệ thống giám sát cảnh báo nhiệt độ kho chứa hàng hóa đông lạnh tại Thủ Đức – TP. HCM

 

Lắp đặt hệ thống cảm biến E-Sensor giám sát cảnh báo nhiệt độ qua Internet cho kho chứa hàng hóa đông lạnh tại Thủ Đức – TP. HCM. Thiết bị truyền nhận dữ liệu không dây, có thể lắp đặt dễ dàng trên diện tích kho chứa hàng hóa lớn. Quản lý tập trung trên 1 tài khoản qua Apps điện thoại Android, iOS, và máy tính.