Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị cảm biến cho nhà kính ở Mỹ Tú – Sóc Trăng

Lắp đặt thiết bị giám sát độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí qua smartphone và hệ thống điều khiển tưới tự động cho nhà kính ở Mỹ Tú – Sóc Trăng

Hình ảnh lắp đặt thiết bị

 

Lắp đặt bộ thiết bị trung tâm E-Sensor Master

 

Lắp đặt bộ cảm biến độ ẩm đất và nhiệt độ, độ ẩm không khí

 

Bộ cảm biến độ ẩm đất E-Sensor Slave SM

 

Bộ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí E-Sensor Slave TH

 

Hướng dẫn sử dụng thiết bị

 

Video hệ thống tưới