Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị cảm biến giám sát chất lượng nước bể nuôi tôm trong nhà tại Sóc Trăng

Cung cấp thiết bị E-Sensor Aqua IoT cho bể nuôi tôm trong nhà tại Sóc Trăng

 

Cung cấp thiết bị E-Sensor Aqua cho ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản.