Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiệt bị cảm biến giám sát, điều khiển trên vườn dưa lưới tại Sóc Trăng

Lắp đặt hệ thống cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất và điều khiển từ xa hệ thống tưới tưới cho vườn dưa lưới tại Thạnh Trị – Sóc Trăng

Video