Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị cảm biến giám sát nhiệt độ – độ ẩm nhà máy ở Hà Nội

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm nhiều điểm khác nhau cho nhà máy tại Hà Nội

Hệ thống gồm nhiều cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không dây E-Sensor Slave TH giám sát nhiều điểm khác nhau trong phòng thí nghiệm trong nhà máy thuốc lá, gửi dữ liệu về bộ trung tâm E-Sensor Master 2, sau đó truyền dữ liệu qua cổng RS485 về hệ thống Scada quản lý trên màn hình.