Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị cảm biến nhà trồng nấm linh chi và trang trại cà chua An Giang

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất và điều khiển tự động cho nhà trồng nấm linh chi và trang trại trồng cà chua An Giang

1. Nhà trồng nấm linh chi

Lắp cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí trong nhà trồng nấm linh chi, thông số được gửi về Cloud và người dùng có thể xem dữ liệu trực tiếp trên điện thoại thông minh. Hệ thống bao gồm, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí E-Sensor Slave TH và bộ trung tâm E-Sensor Master. Hệ thống cho phép người dùng cài đặt thông số môi trường cho nhà nấm bằng cách dùng điện thoại thông minh kết nối với thiết bị trung tâm qua Wifi, khi thông số đo được từ cảm biến gửi về bộ trung tâm ngoài ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ tự động kích hoạt máy tạo ẩm và hệ thống phun sương điều hòa môi trường cho nhà nấm.

Bộ thiết bị trung tâm E-Sensor Master

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí

Hệ thống kích hoạt máy tạo ẩm tự động

2. Trang trại trồng cà chua

Giám sát nhiệt độ, độ ẩm đất để phục vụ việc tưới tự động trên trang trại trồng cà chua ở Tỉnh An Giang.

Trang trại trồng cà chua

Bộ thiết bị trung tâm

Cảm biến độ ẩm đất được lắp đặt vào chậu trồng cà chua

 

Video