Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị điều giám sát và điều khiển tự động nhà kính tại Bình Tân – TP. HCM

Lắp đặt thiết bị điều giám sát và điều khiển tự động nhà kính tại Bình Tân – TP. HCM

 

Giám sát các thông số nhà kính trồng cây online qua smartphone: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, CO2, nhiệt độ – độ ẩm – độ dẫn điện EC – pH trong đất, nhiệt độ – pH – EC trong dung dịch.

Điều khiển hệ thống tưới, quạt, và các thiết bị khác từ xa qua ứng dụng trên smartphone Android/iOS.