Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, DO, pH, độ mặn ao nuôi tôm bể nổi tại Bạc Liêu

Lắp đặt thiết bị E-Sensor Aqua giám sát online qua Internet nhiệt độ, oxy hòa tan (DO), độ pH, độ mặn cho ao nuôi tôm siêu thâm canh bể nổi tại Bạc Liêu

Tham khảo giải pháp sản phẩm tại đây: Brochure E-Sensor Aqua

Bể nuôi tôm có độ mặn giao động từ 20‰ – 30‰. Có hệ thống sục khí liên tục và quạt điều hòa dòng nước. Bể nuôi có máy che.

Lắp đặt phao cảm biến E-Sensor Aqua

 

Lắp đặt bộ Trung tâm E-Sensor Master 

Video