Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị E-Sensor giám sát nhiệt độ, độ ẩm trại nuôi gà tại Cần Thơ

Lắp đặt thiết bị E-Sensor giám sát nhiệt độ, độ ẩm trại nuôi gà tại Cần Thơ

 

Trong trại nuôi nhà được thiết kế nhiều nhà nuôi, mỗi nhà nuôi gà có diện tích khoảng 1600m2, với kích thước 13m x 120m.  Cần trang bị thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm online và cảnh báo khi nhiệt độ, độ ẩm vực giới hạn cho phép để kịp thời xử lý tùy theo mỗi giai đoạn sinh trưởng của gà. 

Mỗi nhà nuôi được trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm nhiều điểm bố trí trong nhà. Hệ thống gồm 01 Bộ thiết bị trung tâm E-Sensor Master 2, và các cảm biến không dây đo nhiệt độ, độ ẩm E-Sensor Slave TH. Các biến đo nhiệt độ, độ ẩm được bố trí nhiều điểm trong nhà nuôi để có thể giám sát được các khu vực khác nhau, dữ liệu sẽ truyền không dây về bộ trung tâm, bộ trung tâm kết nối wifi gửi dữ liệu lên cloud server người dùng có thể giám sát thông số trên điện thoại, máy tính và nhận các cảnh báo khi nhiệt độ, độ ẩm ngoài ngưỡng cài đặt. Đồng thời người dùng có thể truy xuất lại dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm bất cứ khi nào trên điện thoại và máy tính.

Lắp đặt bộ cảm biến E-Sensor Slave TH

Lắp đặt bộ thiết bị trung tâm E-Sensor Master 2