Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị giám sát chất lượng không khí online tại Đồng Tháp

Lắp đặt thiết bị E-Sensor Master Air giám sát chất lượng không khí thành phố online tại Đồng Tháp

Thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, điểm sương, nồng độ CO2, bụi PM2.5

Lắp đặt tủ quan trắc không khí lên cột đèn đường

Thiết bị sử dụng pin năng lượng mặt trời để sạc cho Accu lưu điện cấp nguồn cho thiết bị hoạt động

Thiết bị truyền dữ liệu qua 4G LTE
Giám sát chất lượng không khí trên Mobile App và Web trên máy tính