Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị giám sát chất lượng nước tự động ao nuôi cá tại Long Hồ – Vĩnh Long

Lắp đặt thiết bị E-Sensor Aqua quan trắc và cảnh báo chất lượng nước ao nuôi cá tự động tại Long Hồ – Vĩnh Long

 

Tải Catalogue giới thiệu sản phẩm E-Sensor Aqua tại đây: Brochure E-Sensor Aqua

Thiết bị giúp người nuôi giám sát các chỉ tiêu môi trường nước như liên tục 24/24h qua smartphone, giám sát các chỉ tiêu: nhiệt độ, pH, DO, ORP và độ dẫn, độ mặn của nước. Thiết bị đặt ở độ sâu từ 80cm – 100cm cách mặt nước để đo một cách chính xác các thông số nước, nơi tập trung nhiều cá sinh sống. Với cách đo thông thường dùng Test kit chỉ đo được nước mặt nên không chính xác.

Chỉ số ORP cho biết chất lượng nước đáy ao, kết hợp chỉ số oxy hòa tan sẽ cho người nuôi biết khi nào cần thay nước để đảm bảo được môi trường sống tốt nhất cho cá sinh trưởng. Giúp vụ nuôi đạt sản lượng cao nhất.

 

Lắp đặt phao cảm biến E-Sensor Aqua

Lắp đặt bộ trung tâm E-Sensor Master

 

Video lắp đặt thiết bị