Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm nhà máy sản xuất thực phẩm tại TP. HCM

Lắp đặt thiết bị E-Sensor Storage TH giám sát và điều khiển nhiệt độ độ ẩm cho nhà máy sản xuất thực phẩm tại TP. HCM

Khách hàng là công ty sản xuất thực phẩm, yêu cầu giám sát được nhiệt độ, độ ẩm của các phòng sản xuất thực phẩm và cài đặt được ngưỡng nhiệt độ, độ ẩm để điều khiển tự động thiết bị quạt điều hòa môi trường của phòng sản xuất. 

Công ty Eplusi sử dụng thiết bị E-Sensor Storage TH Basic có 1 ngõ vào cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và 1 ngõ ra điều khiển để thiết kế hệ thống, mỗi phòng sản xuất sẽ được trạng bị 1 bộ thiết bị để giám sát nhiệt độ, độ ẩm và điều khiển thiết bị quạt điều hòa môi trường tự động. Tất cả được giám sát online trên điện thoại và máy tính, có thể cài đặt được ngưỡng cảnh báo và điều khiển từ xa. Từ đó khách hàng có thể chủ động điều chỉnh nhiệt độ của phòng sản xuất phù hợp với từng giai đoạn sản xuất.

 

Một số hình ảnh lắp đặt thiết bị